bema februar2017

Tropic mojMarket optimize

Svaki poslodavac teži tome da ima što produktivnije zaposlene. Takođe većina menadžera pročitala je makar jedan savet na Internetu koji se bavi ovom temom i koji se bazira na jednoj osnovnoj ideji – ključ produktivnosti leži u zadovoljstvu zaposlenih.

 

 

poslodavaczaposleni

 

Ključ motivacije nije uvijek do poslodavca, prvo se zaposleni mora „pronaći“ u poslu koji radi; ako je problem suštinski u tome da ne voli svoj posao, maltene ništa ne može uticati na njegovo (ne)zadovoljstvo.

Ako želite da vaši zaposleni obavljaju više zadataka na poslu, a da pritom kvalitet njihovog rada ne ispašta, trebali bi da pravite prioritete, da bilježite kako trošite vrijeme, pravite liste obaveza, koristite planer, itd, itd. Ove metode su dobre, ali uglavnom nisu dovoljne. 

Najefektivniji način da se produktivnost na poslu poboljša je da zaposleni budu zadovoljni. Ni jedan sistem, alat ili metoda ne mogu da se porede sa nivoom produktivnosti koji se može dobiti ako zaposleni zaista, iskreno uživaju u svom poslu i zadovoljni su u svojoj firmi.

Gore navedene metode zaista mogu poboljšati produktivnost na radnom mestu, međutim, ako ih primjenite na posao ili u kancelariji u kojoj zaposleni nisu srećni, samo pokušavate da popravite nešto na površini, dok je sama suština problema mnogo dublja.

Da li ste znali da su, prema jednom stranom istraživanju, zadovoljni zaposleni:

 • DVA puta produktivniji
 • Ostaju PET puta češće duže na poslu
 • ŠEST puta energičniji
 • Uzimaju bolovanje DESET puta manje
 • Pomažu svojim kolegama 33% više od kolega koji su manje srećni
 • Pokreću pitanja o rezultatima rada 46% češće
 • Postižu svoje ciljeve čak 31% češće
 • Motivisaniji su čak 36% više

Zašto dakle u zadovoljstvu zaposlenih leži ključ produktivnosti?

Razloga ima puno, a ovo su najbitniji:

 1.  Zadovoljni zaposleni manje brinu o tome da će napraviti grešku, pa ih manje i prave. Na greškama se uči, a oni zaposleni koji su zadovoljni, ne optrećuju se previše kada naprave neku. Jednostavno prihvate to kao grešku, nauče šta treba i kako treba za ubuduće i nastave dalje. To vodi do manje grešaka kasnije, ali i razvijanja zaposlenih, tima, pa nužmo i boljeg rada.

 2. Zadovoljni zaposleni donose bolje odluke. Kada su ljudi nesrećni rade stalnom stanju napetosti. Time se smanjuje njihov fokus, ne vide „krupnu sliku“ ili veliki cilj, te donose brze i često pogrešne odluke. Suprotno, zadovoljni zaposleni donose odluke tako što se bolje informišu i potrude da saznaju što više o krajnjem cilju svog rada.

 3. Zadovoljni zaposleni traže rješenja za probleme umjesto da se na njih žale. Kada niste zadovoljni na poslu svaka prepreka na koju naođete vam djeluje visoka kao planina, iako to vjerovatno nije. Ljudski je da to odmah vodi do nerviranja i kukanja, ali ljudi koji su na svom poslu zadovoljni – prvo razmišljaju kako da problem riješe sami. I često to i čine!

 4. Zadovoljni, pozitivni ljudi se bolje slažu sa ljudima oko sebe i sa njima je lakše raditi. Ovo u kancelariji odmah donosi: bolji timski rad, bolju komunikaciju, zadovoljnije klijente, bolje rezultate prodaje (ukoliko imate sektor komercijale).5. Zadovoljni zaposleni su i kreativniji, a to je posebno bitno ako se rad vaše kompanije zasniva na novim idejama. Prema jednom istraživanju, ako su ljudi zadovoljni i dobro raspoloženi veće su šanse da će biti kreativni tog dana, pa čak i narednog, bez obzira kakvog su raspoloženja tog drugog dana. Zadovoljsto čini da budemo fleksibilniji, da razmišljamo i smišljamo originalne ideje.

Očigledno je da postoji jaka veza između zadovoljstva zaposlenih i produktivnosti. I ne samo da postoji veza, već je ona dvosmijerna: zadovoljni zaposleni su produktivniji, a biti produktivan nas isto tako čini zadovoljnim.

Samim tim, nužno je postaviti pitanja:

Da li znate koliko su vaši zaposleni zadovoljni?

Da li razmišljate kako biste ih mogli motivisati, povećati njihovu produktivnost i poboljšati radnu atmosferu?

Gdje se „nalazi“ vaše preduzeće? Kakvi su međuljudski odnosi, radni uslovi, razvojne mogućnosti? Kolika je lojalnost vaših zaposlenih?

Napravite malo anonimno istraživanje kako biste otkrili šta je to što vam nedostaje, a šta je dobro. Istraživanje je prvi korak ka zadovoljnijim zaposlenima, a samim tim i produktivnijim zaposlenima. Rezultati istraživanja će vam pomoći da otkrijete uzroke nezadovoljstva zaposlenih, njihovim potrebama, stavovima o organizaciji posla i sl. Kada otkrijete uzrok problema, možete potražiti savjete kako riješiti probleme i postići zadovoljstvo zaposlenih, a samim tim i unaprijedili posao.