bema februar2017

Tropic mojMarket optimize

SARAJEVO - U zemljama regije fizički je ukinuta upotreba pečata, na taj način su olakšani uslovi poslovanja i stvorena je bolja investicijska klima. Bosna i Hercegovina je i u ovom segmentu svjetlosnim godinama daleko od modernizacije poslovnih procesa. Kompanije u BiH koriste pečat, ne koriste elektronske potpise niti bilo kakvo olakšanje pri optimizaciji trošenja resursa.

Opširnije...

BANJALUKA - BiH rapidno napušta njeno stanovništvo, jer se u svim dosadašnjim reformama javni sektor bavio sam sobom, na uštrb privrede, koja mora biti nosilac razvoja, koji će poboljšati životni standard, ublažiti odliv radne snage i negativan prirodni priraštaj.

Opširnije...

SARAJEVO - Uvesti diferenciranu stopu PDV-a u BiH - ili ne? Ta dilema traje godinama, ali je malo vjerovatno da će biti i realizirana. Ovih izmjena nema ni u novom Prijedlogu Zakona o PDV-u, koji je spreman za proceduru, a i ekonomski stručnjaci vjeruju da bi to kod nas donijelo više štete nego koristi.

Opširnije...

SARAJEVO - Evropska ekonomija raste već petu godinu zaredom, navodi se u osvrtu Evropske komisije na 10 godina od početka finansijske krize.

Opširnije...