bema februar2017

Tropic mojMarket optimize

BANJALUKA - BiH rapidno napušta njeno stanovništvo, jer se u svim dosadašnjim reformama javni sektor bavio sam sobom, na uštrb privrede, koja mora biti nosilac razvoja, koji će poboljšati životni standard, ublažiti odliv radne snage i negativan prirodni priraštaj.

Emigracija radna snagaIstakao je to profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Stevo Pucar, autor nedavno objavljene analize o projekcijama tržišta rada u RS od 2017. do 2021. godine. On naglašava da se u BiH može očekivati dalje odliv stanovništva, jer su u zemlji i dalje sve teme važnije od ekonomije.

- Domaća privreda ne stvara dovoljan broj radnih mjesta, a nivo plata nikako se ne može porediti sa onima u zemljama Evropske unije. Ljudi vide mnogo bolje uslove i zaradu na drugim tržištima. Dakle, razlog odlaska je ekonomski, a te probleme nije lako riješiti u kratkom roku - kazao je Pucar ističući da će se ponuda radne snage u idućih pet godina smanjivati, a plate će neminovno morati da rastu, posebno u prerađivačkoj industriji.

- Zbog toga će posljedica biti pogotovo u onim granama industrije gdje je konkurentnost zasnovana na niskoj cijeni radne snage. Veliko je pitanje koliko će tih preduzeća biti ugroženo i uopšte opstati na domaćem tržištu - kazao je Pucar.

Dodao je da će se u problemu naći i one firme koje neće moći obezbijediti kvalitetan kadar, jer najproduktivnije stanovništvo odlazi.

- Mi i dalje imamo veliki kontingent nezaposlenih i ekonomski neaktivnog stanovništva, koje firme mogu koristiti, ali uz prekvalifikaciju - kazao je Pucar.

Problem, ističe on, predstavlja i to što BiH nema jasan i konkretan program razvoja domaće ekonomije te što su i do sada svi reformski paketi, pa i sama reformska agenda, fokusirani uglavnom na javne institucije i šta one treba da rade.

- Sve dosadašnje reforme, pa i one na kojima trenutno insistira međunarodna zajednica, su usmjerene na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Pri tome se uglavnom računa na proces u kojem će javni sektor sam sebe unaprijediti i onda pomoći privatnom sektoru, privredi. Međutim, tako dobijamo reforme u kojima se javni sektor neprestano bavi sam sobom. Izgubili smo iz vida da bi privreda trebalo da bude na prvom mjestu, da njene probleme moramo ubrzano rješavati, jer je ona najvažniji, ključni nosilac razvoja naše zemlje. Jedino na taj način možemo poboljšati životni standard i ublažiti odliv stanovništva i negativan prirodni priraštaj - kazao je Pucar.

Naglasio je da sistem koji bi služio ekonomskom razvoju treba da gradimo na onome što imamo, odnosno na onim dijelovima privrede koji dobro funkcionišu, ali i na ulaganju u obrazovanje i obuku, u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama privrede.

Izvoz
Stevo Pucar smatra da je jedan od gorućih problema domaćih preduzeća izlazak na strano tržište.

- Ključni pravac za razvoj privrede trebalo bi da bude izvoz, odnosno osvajanje i izlazak na strana tržišta. Naše firme se relativno slabo snalaze u tome, iako imamo i fantastičnih primjera. Drugi problem je zastarjela tehnologija, jer oko 60 odsto preduzeća ima opremu stariju od 20 godina. Problem je i pronalazak kvalitetnih radnika, kao i pomenuto poslovno okruženje - kazao je Pucar.

 

Izvor: Glas Srpske