bema februar2017

Tropic mojMarket optimize

SARAJEVO - "Reforma poreskog sistema u BiH" naziv je projekta koji će u naredne tri ipo godine provoditi Švedska poreska agencija u saradnji s poreskim organima na svim nivoima BiH.

Svedska ambasadaNa konferenciji u Sarajevu kojom je ozvaničen početak projekta istaknuto je da je glavni cilj poboljšati kapacitet poreskih uprava i doprinijeti transformaciji za savremenije, pouzdanije i uslužnije poreske uprave u BiH u oblastima: promjena profesionalnog stava, pružanje usluga poreskim obveznicima, upravljanje rizicima za poštivanje poreskih propisa, te prethodno popunjavanje poreskih prijava.

Projekt finansira vlada Švedske putem Švedske razvojne agencije - Sida, a vremenski okvir projekta, kako je rečeno, jeste septembar 2017. - decembar 2020., sa sveukupnom finansijskom podrškom od 5,4 miliona KM.

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg kazao je da je ovaj novi projekt Švedske poreske agencije i poreskih uprava u BiH od vitalnog značaja za održivi razvoj društva i vlada kako bi, između ostalog, mogle davati doprinose za socijalnu skrb i druge transfere.

"Neki ljudi su iznenađeni kada čuju da je Švedska poreska agencija rangirana kao prva među vladinim agencijama u Švedskoj. Također ona pruža potporu i drugim agencijama u stranim zemljama", kazao je ambasador Hagelberg i podsjetio da postoji potreba i za modernizacijom poreskih uprava u BiH.

Šerif Isović, direktor poreske uprave FBiH, uvjeren je da će poreska uprava FBiH imati koristi od ovog projekta, odnosno razmjene iskustava i naglasio da ona među svojim prioritetima ima djelovanje u pravcu smanjivanja sive ekonomije u FBiH, ali cijeni da ta borba treba obuhvatiti područje čitave BiH.

"Prije svega, treba se baviti uzrocima sive ekonomije, a to su: loša kontrola granice, neadekvatno carinjenje robe, gotovina u platnom prometu, neadekvatni zakonski propisi, nejasnoća propisa, odnosno pravne regulative, učinkovitost i brzina sudova u izricanju sankcija kod poreskog prekršaja", rekao je Isović.

Također i Zora Vidović, direktorica poreske uprave RS-a, istaknula je da smatra da se u poreskim upravama prvo mora unaprijediti rad vezano za sivu ekonomiju.

"Govorimo o oblastima gdje ima puno gotovog novca u opticaju i mislim da prije svega moramo razvijati svijest o tome kako kod radnika poreskih uprava tako i kod građana šta znači ako im neko ne izda fiskalni račun, šta znači to ako uopće ne dobiju račun. Kod građana treba razvijati svijest i da više koriste platne kartice, jer se to u svijetu pokazalo jako efikasnim. Tamo gdje se plaća s više kartica, a manje gotovim novcem, tamo je i sistem uređeniji, manji je procent sive ekonomije", kazala je Vidović.

Kako je na konferenciji istaknuto, poreske uprave su se ranije obavezale na punu podršku projektu i to je od temeljnog značaja za njegov uspjeh.

 

Izvor: Akta.ba