bema februar2017

Tropic mojMarket optimize

SARAJEVO - Na popisu pravnih subjekata, koji ne spadaju u red javnih institucija, a koji su imali trajni pristup ličnih podacima građana, ukupno se nalazi 35 kompanija, rekao je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević, piše Faktor. Ono što pada u oči je da većinu na popisu čine banke, te da je većina poslovnih subjekata sa stalnim pristupom ličnim podacima građana BiH u stranom vlasništvu.

bankaMeđutim, tu su i neka javna preduzeća koja su u vlasništvu entiteta ili županija. Odobrenje za pristup bazi podataka s ličnim podacima građana ovih 35 preduzeća je dobilo od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Iz ove agencije su već ranije pojasnili da su suglasnosti za trajni pristup podacima davali na osnovu Pravilnika o pristupu podacima, kojeg je 2009. godine donijelo Vijeće ministara BiH. Na popisu se nalazi najviše banaka, ukupno 17. Nakon njih po brojnosti slijede mikrokreditne organizacije i fondacije - šest. Po tri su vodovoda i agencije za naplatu dugovanja, dvije su lizing kuće, te po jedan internet provider, telekomunikaciono preduzeće, osiguravajuća kuća i registar vrijednosnih papira. Svim poslovnim subjektima inspektori Agencije za zaštitu ličnih podataka su ukinuli pravo na trajni pristup podacima.

Prema riječima direktora Kovačevića, izricanje zabrane pristupa ličnim podacima građana nije jedina mjera koju su predložili inspektori Agencije za zaštitu ličnih dokumenata.

"U tijeku je postupak izdavanja rješenja kojim će IDDEEA-i biti zabranjeno izdavanje odobrenja kojim se pravnim ličama omogućava stalni pristup elektronskim evidencijama", izjavio je Kovačević.

Takođe, Agencija će, kako je dodao, predložiti Vijeću ministara izmjene spomenutog Pravilnika o pristupu podacima, s ciljem njegovog usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka BiH.

 

Izvor: Faktor