Bankroti dostigli 50 milijardi dolara

0

Tokom ove godine korporativni dužnici širom svijeta bankrotirali su po dugu od 50 milijardi dolara. To je najbrži ritam bankrota od 2009. godine. Gledano po broju kompanija, nemogućnost vraćanja duga po korporativnim obveznicama zadesila je 64 kompanije.

Uzrok ovakvom trendu analitičari vide u oštrom padu cijena sirovina uparenom sa sporim globalnim rastom te padom potražnje. Prema podacima Bank of America, prinosi na korporativne „junk“ obveznice pali su ispod osam posto dok su u februaru iznosili preko 10 posto. 

 

Izvor: Poslovni dnevnik