Connect with us

Marketing

Ukoliko biste htjeli zakupiti Vaš prostor na portalu „Privrednik.ba“, nudimo Vam nekoliko opcija za reklamiranje: zakup pozicije za postavljanje reklamnog banera, naručeni tekstovi, PR članci i dr.

 

Pozicije za reklamiranje na portalu


 

  • Reklama 1 je „pop up“ baner prilagođen za reklame i promocije. Otvara se na sredini stranice i učitava se zajedno sa stranicom. Moguće je prilagođavati veličinu u okviru srtanice. Zatvaranje klikom na dugme ili automatski prema podešenom vremenu.
  • Reklama 2 je baner (1.400 x 100 px) pozicioniran pri vrhu svake stranice, neposredno ispod glavnog menija. Ovaj baner nudi dvije mogućnosti: flesh baner ili reklama u vidu fotografije. Najveća površina banera, te kao top baner ima veoma atraktivnu poziciju za vašu reklamu.
  • Reklame: 3 (400 x 100 px), (400 x 100 px) i 5 (400 x 300 px) su baneri pozicionirani su s desne strane portala. Reklama 3 se prikazuje samo na naslovnoj stranici, a reklame 4 i 5 se prikazuju na svakoj stranici, odnosno po želji klijenta na određenim stranicama. Ovi baneri prilagođeni su da budu vidljivi na svakom uređaju unutar svake stanice ili po izboru.
  • Reklama 6 (1400 x 100 px) se nalazi na dnu stranice i ima mogućnost prikazivanja na svim stranicama ili na određenim, po izboru.
  • Reklama 7 (400 x 100 px) nalazi se na dnu svake stranice, te iako su ovi baneri postavljeni nisko na stranicama u odnosu na ostale banere, svakako su uočljivi i interesantni.
  • Reklama MINI (200 x 120 px) su mali baneri koji se nalaze na samom dnu stranice. Pogodni su za logo ili reklame u vidu fotografije.

Cjenovnik:

Cijene reklamiranja i oglašavanja se daju na upit.

Kontakt:

e-mail: [email protected]
Tel.    +387 (0)51 215 922
Mob. +387 (0)65 862 928