DEP: Rast ekonomskih aktivnosti u BiH

0

 

Ipak, bez obzira na to što je u februaru zaustavljen januarski pad vrijednosti robnog izvoza i uvoza, na nivou dva mjeseca izvoz i uvoz još uvijek bilježe godišnji pad, navedeno je u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH.

S druge strane, snažan godišnji rast industrijske proizvodnje od 6% u februaru je doveo do rasta i na nivou perioda od 1,3%.

Do nominalnog pada izvoza su u velikoj mjeri doveli pad proizvodnje električne energije, te pad cijena aluminijuma od približno 20% u prva dva mjeseca 2016. Imajući u vidu spomenuti pad cijena, kako se ističe u analizi, robni izvoz je najvjerovatnije zapravo zabilježio pozitivan realni rast u datom periodu.

Slična je situacija i kod nominalnog pada robnog uvoza kod kojeg je veliku ulogu imao godišnji pad svjetskih cijena sirove nafte od približno 40%. Tako bi isključujući naftu i naftne derivate robni uvoz najvjerovatnije zabilježio skroman rast u prva dva mjeseca. Ovo je u skladu sa dostupnim pokazateljima kretanja finalne potrošnje i investicija koji ukazuju na skroman rast domaće tražnje.

Naime, rast prihoda PDV po poreskim prijavama od 1%, te povećanje vrijednosti uvoza dobara široke potrošnje od približno 3% u periodu januar-februar ukazuju na povećanje finalne potrošnje.

U isto vrijeme, porast vrijednosti uvoza kapitalnih dobara od 1,7% ukazuje na povećanje investicija u odnosu na prva dva mjeseca 2016. godine – navedeno je u analizi DEP-a.

Dakle, kako je zaključeno, dostupni pokazatelji ukazuju na skroman rast ekonomske aktivnosti u prva dva mjeseca 2016. godine, nošen skromnim povećanjem proizvodnje i robnog izvoza, te blagim porastom domaće tražnje i uvoza uz realni rast vanjskotrgovinskog deficita.

 

Izvor: Fena