Connect with us

INVESTICIJE

Trnovitim putem do realizacije energetskih projekta u BiH

Strani investitori koji ulažu u energetski sektor u Bosni i Hercegovini nailaze na veliki broj prepreka, tako da put od ideje do realizacije trnovit, pun padova i uspona. Cijeli proces kako u Federaciji, tako i u Repuplici Srpskoj odvija se fazno.

Objavljeno

 

Kako bi se krenulo sa projektom najprije je potrebno krenuti sa Studijom izvodljivosti, upisom u registar projekta u ispitivanju, potom krenuti sa idejnim projektom za koji je potrebna prethodna vodna saglasnost, saglasnost za lokaciju (javna i komunalna preduzeća) okolinska dozvola (Studija uticaja na okoliš), prethodna elektroenergetska saglasnost, načelna saglasnost za priključenje.

Nakon pribavljanja svih navedenih dozvola slijedi ishođenje urbanističke saglasnosti. Potom glavni projekat, vodna saglasnost, riješenje o imovinsko pravnim odnosima, suglasnost na projektnu dokumentaciju – usklađenost sa Zakonom o električnoj energiji, energetska dozvola, uslovi za priključak, elektroenergetska saglasnost, ugovor o priključenju.

Kada se sve pomenute dozvole prikupe na redu je odobrenje za građenje, odnosno faza izgradnje.

U fazi izgradnje potrebno je izvršiti upis u registar projekata u izgradnji,  sticanje statusa potencijalnog privilegovanog proizvođača, predugovor o otkupu električne energije iz OIEiEK.  

Potom slijedi Izvedbeni projekat, izgradnja, projekat izvedenog stanja, vodna dozvola, ugovor o priključenju, odobrenje za priključenje, vodna dozvola.

U zadnjoj fazi, odnosno fazi korištenja investitor treba da dobije odobrenje za upotrebu, dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje, status kvalificiranog proizvođača, upis u registar građevinskih projekata, status privilegovanog proizvođača i ugovor o otkupu.

Elmira Pašagić, pravna ekspertica koja je učestovala u izradi USAID – ovog Izvještaja o režimu ishođenja dozvola i preprekama za ulaganje u energetske infrastrukturalne projekte u BiH  kaže kako je tokom izrade izvještaja, identificirano da je potrebno prikupiti preko 50 dozvola (odobrenja, saglasnost) u jednom postupku izgradnje energetskog postrojenja, pri čemu nadležni organi često traže neki novi dokument.

Pojašnjava, kako se na ovaj način probijaju zakonom utvrđeni rokovi i postupak prolongira  i po nekoliko godina.

„Upustva o tome gdje i kako investirati u energetski sektor u BiH sa objašnjenjem dozvola i koraka u postupku ishođenja ne postoje ni na jednom nivou vlasti u BiH“, kaže Pašagić.

Probleme oko pribavljanja dozvola nemaju samo strani investitor. Problem prati i javna preduzeća, odnosno elektroprivrede u BiH.

Savjetnik generalnog direktora Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Emir Aganović za Akta.ba kaže kako se oni nalaze i u težoj poziciji od stranih investitora.

„Sve je vrlo je komplikovano, tako da i u slučajevima kada je sve idealno trebate potrošiti dvije godine za najmanji projekat.  Ako se radi o kompleksnijem, projektu onda je situacija još teža, jer je puno nivoa, a jedna dozvola uslovljava drugu i tako u krug“, kaže Aganović, smatrajući kako se po pitanju ishođenja dozvola stvari moraju hitno mijenjati.

Da se stvari moraju mijenjati slaže se i Pašagić, navodeći kako je sedam preporuka izneseno u Izvještaju za režim ishođenja dozvola u BiH koji bi bio pogodniji za investitore. Neke od tih preporuke su, jedno koordinaciono tijelo sačinjeno od predstavnika svih nadležnih organa za izdavanje dozvola, obavezna preliminarna analiza (koje dozvole su potrebne i ko ih izdaje, koju dokumentaciju treba dostaviti investitor i koji su rokovi za provođenje aktivnosti u postupku), integrisan pristup izdavanja dozvola, rano učešće javnosti u postupku izdavaja okolišne dozvole.

„Sve ove preporuke mogu skratiti trajanje postupka“, kaže Pašagić.

 

Izvor: Akta.ba

Nastavite čitati

BIZNIS

Rodoljub Drašković odustaje od investicija u Trebinju

Objavljeno

 

Nije kralj po svemu sudeći neće ni knez, a ko će napraviti gimnaziju u Trebinju ne zna se, to se zaključuje iz posljednjeg pisanja Rodoljuba Draškovića.

„Definitivna odluka Rodoljuba Draškovića je da zamrzne, konzervira i povuče sve svoje investicije iz Trebinja, jer nema namjeru da investira teško stečeni kapital i svoju energiju u korumpiranom političkom i privrednom ambijentu, kakav je danas u Trebinu i cijeloj Republici Srpskoj. Obaviještena je Gradska uprava da Grad nađe novog zadužbinara za hram znanja i umjetnosti – gimnaziju i da će se ukoliko se ne nađe novi zadužbinar, investicija u izgradnju zadužbine konzervirati na neodređeno vrijeme“, kaže Rodoljub Drašković.

Drašković poručuje da će investicije usmjeriti na Srbiju i Crnu Goru, a kompanije iz BiH će kaže prepustiti supruzi. U pismu stoji da je Drašković nezadovoljan svim i svačim, a posebno trebinjskim vlastima. Potvrđuje da je najviše ljut zbog dizanja cijene rente u kompleksu Grad Sunca.

U telefonskom razgovoru, gradonačelnik Trebinja kaže da nikakvo zvanično saopštenje niti pismo nije dobio od Rodoljuba Draškovića.

Mirko Ćurić kaže da se neće oglašavati dok ne vidi napismeno da se odustaje od gradnje Gimnazije u Trebinju.

Trebinjski gradonačelnik se poziva i na potpisani sporazum o gradnji Gimnazije i kaže da je Trebinje sve svoje obaveze ispunilo.

Gradnja gimnazije „Zadužbina kneza Hercegovine Rodoljuba Draškovića“ počela je u avgustu 2019., zadužbinar je tada rekao da će za godinu dana napraviti najmoderniju gimnaziju u Evropi.

Investitor Rodoljub Drašković i ranije je u više navrata na sličan način dizao ruke od rodne Hercegovine.

Nastavite čitati

INVESTICIJE

Sajić: Investitor iz Njemačke pokreće proizvodnju u Novoj Topoli

Objavljeno

 

Investitor iz Njemačke će u industrijskoj zoni u Novoj Topoli kod Gradiške početkom naredne godine otvoriti firmu u kojoj će za početak zaposliti 40 radnika, izjavila je generalni konzul BiH u Minhenu Vera Sajić. (više…)

Nastavite čitati

INVESTICIJE

Tegeltija: Otkloniti političke bolkade i na proljeće početi izgradnju HE „Buk Bijela”

Objavljeno

 

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas u Beogradu da očekuje da će do proljeća biti otklonjene političke blokade i da će početi izgradnja Hidroelektrane “Buk Bijela”, poručivši da “Elektroprivreda Republike Srpske” u ovom trenutku gradi još nekoliko hidroelektrana. (više…)

Nastavite čitati

U trendu

© 2023 Privrednik. Sva prava zadržana. Developed by adsoft.