Članovima NO RAK-a malo 475 KM naknade, traže po 900 KM mjesečno

0

U svom zahtjevu parlamentu BiH, RAK navodi da su oni funkcionalno nezavisna i neprofitna institucija koja ima vlastiti žiro račun i koja se finansira isključivo iz vlastitih namjenskih prihoda, odnosno redovnih tehničkih naknada za dozvole.

„Ako se ima u vidu da Vijeće Agencije ima zakonske ovlasti da u žalbenom postupku preinači, umanji ili ukine izrečenu kaznu, kao i da novčane kazne naplaćene po ovom osnovu predstavljaju prihod budžeta institucija BiH, evidentno je da je drastično umanjivanje naknada za rad necjelishodno i da otvara mogućnost različitih uticaja na odluke“, navodi se, između ostalog, u dopisu koji je RAK uputio parlamentu BiH.

Inače, do donošenja novog Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, članovi Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije mjesečno su imali primanja od 900 KM, a predsjedavajući tog tijela sa kojim nismo uspjeli stupiti u kontakt 1.000 KM.

Zanimljivo je da je sedam članova Vijeća RAK-a tokom prošle godine održalo svega osam sjednica, od čega jednu telefonsku, a redovno su mjesečno primali po 900, odnosno 1.000 KM.

Sa Predragom Kovačem, direktorom Regulatorne agencije za komunikacije, nismo uspjeli stupiti u kontakt, ali iz dopisa koji je upućen parlamentu BiH vidljivo je da je RAK-u sporno i to što je nekim agencijama ili upravnim odborima na nivou BiH dozvoljeno da imaju znatno veće naknade od propisanih 475 KM mjesečno.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH nam je rečeno da je RAK ranije od Savjeta ministara BiH tražio izuzeće od primjene te odredbe, ali da im nije udovoljeno.

„Ta odredba o visini naknade za članove upravnih i nadzornih odbora i drugih radnih tijela se mora primjenjivati, a sve mimo toga bilo bi kršenje zakona“, rekli su nam u Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Podsjećanja radi, Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, mjesečna naknada članovima upravnih i nadzornih odbora te radnih tijela ograničena je na maksimalno 475 KM.

Takođe, prema ovom zakonu oni koji primaju platu iz budžeta BiH, a koji sjednice upravnih i nadzornih odbora ili komisija održavaju u radno vrijeme, nemaju uopšte pravo na tu naknadu. 

 

Izvor: Nezavisne novine