Loš period za investitore u strane u valute tvrdi John Hardy

0

 

– Moj omiljeni naslov koji se pojavio poslije katastrofalnog izvještaja prošlog petka o stanju zaposlenosti u SAD je onaj Bloombergovog kolumniste Lize Abramovic (Lisa Abramowicz) proglašavajući da ”Fed nema ideju baš kao i vi ” o putanji američke ekonomije. I naravno, nije teško ukazati na netačnost u prethodnim ekonomskim predviđanjima Fed-a – naglašava  Hardy.

On dodaje da ovog puta, Fed ima posebno akutnu situaciju u kojoj izgleda smiješno zbog izbora trenutka u njihovom nedavnom pokušaju da promovišu dva do tri potencijalna povećanja kamatne stope ove godine, kada je tržište nerado sa visokom vjerovatnoćom čak uračunalo cijenu jednog skoka kamatne stope. Ali s obzirom na veoma jasan pokazatelj da Fed jako želi da poveća stopu, tržište je odlučio da pogura dolar naviše u poslednjih nekoliko njedelja, računajući da bi pozitivni podaci mogli omogućiti Fed-u da se pokrene u junu ili zasigurno tokom sastanka FOMC u julu.

– Međutim, čak iako tržište nerado maršira u ritmu Fed muzike, očekivanja od kamatne stope nikada nisu uračunala dva puna povećanja stope, i nadalje, tržište je nastavilo i nastavlja dalje da veruje da američke stope apsolutno ne idu ni u kakvom smeru – tvrdi John Hardy.

On ističe da čak iako su FOMC projekcije na sastanku u martu predlagale normalizaciju politike kamatnih stopa na 3,0% do kraja 2018. godine, a bile su zasnovane na osnovu projekcije srednje vrijednosti, najpomirljiviji FOMC prognostičari su za isti vremenski okvir predvideli 2,0%. 

– Tržište govori o 1,0%. A kriva SAD prinosa, čak iako tržište ostaje nevoljno da uračuna cenu povećanja stope, nastavlja da se brzo poravnava dok niski prinosi padaju i padaju. Ni jedan signal nije više povezan sa rizikom od recesije od ravne ili obrnute krive prinosa i ove najnovije serije podataka, zajedno sa slabim rastom u prvom kvartalu, slabom dobiti kompanija i anemičnom ekspanzijom sektora usluga u SAD koje su dale konačne obrise rizika od recesije – smatra John Hardy.

Njegovo mišljenje je da razvoj situacije nije pogodan za trgovce američkim dolarom i za investitore u strane valute uopšte. Dodatna slabost dolara bi mogla da bude na pomolu, ali s obzirom na to kako je tržište slabo reagovalo na pokušaj Fed-a u obezbeđivanju agresivnih smjernica na početku, izgleda da nema dovoljno goriva da se sprovede takav potez.

Isto tako,napominje John Hardy, da dolar mora da raste u odnosu na nešto, ali u odnosu na šta? Obično bismo se okrenuli visokom prinosu, naročito drugih valuta zemalja u razvoju, ali su takvi potezi u velikoj mjeri u vezi sa sklonošću ka riziku, koja vjerovatno neće cvjetati ukoliko se bude očekivalo da SAD skliznu u recesiju.

– Pa čak i ako globalna tržišta budu stabilna, najatraktivnije valute razvijenih tržišta po prinosu, australijski i novozelandski dolari, su doživele da se poslednjih nekoliko meseci istope njihove prednosti, jer je stopa inflacije pala uoči usporavanja rasta ovih privreda koje su u velikoj meri vezane za robu. Centralna banka Novog Zelanda će na sastanku u četvrtak najverovatnije smanjiti referentnu kamatnu stopu na rekordno niskih 2,00%, sa dodatanim smanjenjem kamatnih stopa na narednim sastancima centralnih banaka Novog Zelanda i Australije, čime će se prednost držanja ovih valuta znatno smanjit – mišljenje je Johna Hardya.

Kada je rječ o ostalim vodećim valutama,Hardy kaže da Evropa robuje referendumu u Velikoj Britaniji 23. juna, a i Japan će neminovno negodovati zbog novih mjera politike u borbi protiv rizika deflacije, ako odnos između dolara i jena dostigne najniži godišnji nivo. Optimisti će istaći da je američka ekonomija doživela nekoliko perioda blažeg usporavanja poslednjih godina, i da nije potpuno potonula u recesiju a da će ovaj loš izveštaj o stanju zaposlenosti biti brzo ignorisan, ako izveštaji u junu i julu pokažu preporod, omogućavajući dolaru da se oporavi.

– Ako Sjedinjene Države potonu u recesiju, možda ćemo biti svjedoci potpuno novog poglavlja globalnih valutnih ratova, manje kada je rječ o Americi nego o ostalim vodećim valutama, naročito zbog toga što bi Sjedinjene Države mogla da omete kampanja za američke predsedničke izbore koju obeležava najviše sukoba u modernom sećanju – zaključio je John Hardy u svom tekstu koji je prenio srbijanski portal „Gde investirati“.

B. V.

Privrednik.ba