Nova američka finasijska pomoć BiH?

0

 

Riječ je o aktivnostima koje su u vezi s predloženim zakonom o formiranju američko-bosanskohercegovačkog fonda s budžetom od 30 miliona dolara u 2016. go­dini, a koji se već određeno vrijeme nalazi u proceduri u Kongresu SAD.

„Avaz“ podsjeća da se radi o aktu koji su pre­dložili republikanski sena­tor Roger Wicker i demokratska se­natorica Jeanne Shahcen, a čiji je cilj da doprinese oživljavanju raz­voja privatnog sektora, po­sebno u malim i srednjim preduzećima, pomogne pri­vredi BiH u cjelini, te pruži mogućnosti za veći priliv američkih investicija.

Kako je preneseno „Avazu“, ekonomski eksperti USAID-a utvrđuju efikasnost ovog pris­tupa, koji utvrđuje navedeni zakon te njegovu primjenji­vost u BiH.

– Stručnjaci su BiH raz­matrali mogućnosti primjene načina koji je predložen u Kongresu, ali i druge opcije. Njihovo   mišljenje bit će uzeto u obzir kada se bude odlučivalo o prijedlogu –na­veo je izvor „Avaza“.

Prijedlog zakona, na 15 stranica, predviđa mjere za jačanje privatnog sektora, poboljšanje produktivnosti u postojećim preduzećima, stvaranje novih  radnih mjesta.

U zakonu je propisano da će fondom upravljati upravni odbor koji se sastoji od američkih građana koje imenuje predsjednik SAD u konsultacijama s admi­nistratorom USAID-a. 

 

Izvor: Fena