Connect with us

SEMINARI I OBUKE

Business Educa seminar o kancelarijskoj poslovnoj komunikaciji

SARAJEVO – UREDSKA POSLOVNA KOMUNIKACIJA; Datum: 05.-06.10.2016.; Mjesto:SARAJEVO; Organizator: Business-Educa d.o.o.Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje

Objavljeno

 


Izvor:

Kontakt osoba: Nadira Duraković

mob.: +38761311881

e-mail: [email protected]

www.businesseduca.com

Rok za prijavu je 30.09.2016.

U poslovnom svijetu, vrijeme je nenadoknadiv resurs, kojim treba adekvatno upravljati. Koje zadatke treba uraditi, kako planirati, šta su prioriteti? Sve nam ovo govori da upravljanje vremenom treba prići kao važnom dijelu unutrašnje organizacije.

Poslovne komunikacije u kojima su sredstvo prenošenja poruke napisane riječima naziva se poslovna komunikacija. Pisana poslovna komunikacija se razlikuje od usmene jer ostavlja pisani trag u poslovnim aktivnostima. Pisana komunikacija je neizostavan dio aktivnosti na poslu. Vještina pisane komunikacije omogućava da se sa lakoćom iznose sopstvene ideje.

ŠTA DOBIJATE OVIM SEMINAROM

– Unaprjeđenje efikasnog upravljanja kancelarijskim poslovanjem,

– Unaprjeđenje vještine komunicaranja ,

– Razvijati umjeće pisane komunikacije

– Naučiti kako da efikasno upravljate vremenom

– Usavršiti vještinu poslovne komunikacije kroz radne obrasce pisanih dokumenata koji se

pominju kroz ovaj seminar (ZBIRKA obrazaca i praktičnih primjera iz prakse)

SEMINAR JE NAMJENJEN

Administraciji(tajnice,sekretari,asistenti/ce)javnim institucijama, preduzećima, svim državnim službenicima, rukovodiocima pisarnica i prijemnih službi koji posluju uokviru javnih ovlašenja, menadžerima koji u okviru poslovanja imaju prijemnu kancelariju i ostalima koje interesira ova tematika.

SADRŽAJ SEMINARA :

1) POJAM KOMUNIKACIJE I UPRAVLJANJE VREMENOM

-definicija

-ključni elementi pisane komunikacije

-vještine upravljanja vremenom u uredskom poslovanju(hitno-bitno)

2) POSLOVNE KOMUNIKACIJE

-definicija

– realizacija poslovne komunikacije

(unutar privrednog društva (organa )izvan društva organa )

– podjela poslovne komunikacije

– (pisana ,govorna ).

3) PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

-pojam i definicija

-vrste poslovne komunikacije

a) poslovne komunikacije na papiru

b) elektronske poslovne komunikacije

c) kombinovane poslovne komunikacije

– Cilj (zadaci ) poslovne komunikacije

– Vrste pisane poslovne komunikacije

-poslovno pismo

– memorandum

– E-mail

-Web

-chat

-telefaks

4) PISANA KOMUNIKACIJA U ODNOSU NA UREDSKO (kancelarijsko poslovanje

– potvrda o prijemu podneska, zabilješka, forma službenog akta, šema pisanog rješenja

– poziv za sastanak, zapisnik, E mail, faks, prigovor, žalba, zabilješka o telefonskoj poruci

5) PISANA KOMUNIKACIJA U ODNOSU NA JAVNE NABAVKE

6) PREDNOSTI I MANE PISANE KOMUNIKACIJE

-osnovna pravila pisane komunikacije

-prijedlozi za poboljšanje pisane dokumentacije .

METODE RADA

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja i vještina. U radionicama, simulacijama i igranjem uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivan rad, i praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Izvor: Akta.ba

Nastavite čitati

SEMINARI I OBUKE

Prijave za obuku: Naučite pisati projekte

Objavljeno

 

Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku, u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom organizuje 18. marta jednodnevnu obuku o temi pisanje projektnog prijedloga. Obuka će biti održana u prostorijama Gradske razvojne agencije (Josifa Pančića 8), a o tačnom terminu udruženja će biti naknadno obaviještena. (više…)

Nastavite čitati

BIZLIFE

Radionica: Osnove uspješne prodaje

Objavljeno

 

Od

U maloj grupi do maksimalno 24 učesnika saznajte glavne koncepte uspješne prodaje od vodećeg prodajnog eksperta uz praktične tehnike za povećanje prodajnih rezultata. Do sada je na ovoj radionici učestvovalo preko 300 prodavača, menadžera prodaje, key account managera i direktora firmi. (više…)

Nastavite čitati

SEMINARI I OBUKE

GDPR Uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

Objavljeno

 

Seminar će se održati 25. juna od 9 do 16 časova u Hotelu Hills Sarajevo Congress & Termal spa Resort. (više…)

Nastavite čitati

U trendu