Bez dogovora o Zakonu o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

0

U skladu sa propisanom procedurom, osporeni zakon je upućen na dalje odlučivanje Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je ovaj zakon 11. februara ove godine. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske 22. februara pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj akt.