Javni dug u martu 24,44 milijarde evra

0

U apsolutnim iznosima, prema podacima resornog ministarstva, poslednjeg dana decembra javni dug je iznosio 24,8 milijardi evra, a na kraju marta 24,44 milijarde.

U februaru je javni dug bio 24,86 milijarde evra, što je 73,6 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju 2014. godine iznosio 22,76 milijardi evra, odnosno 70,4 odsto BDP-a, dok je na kraju 2013. godine bio 20,14 milijardi evra, sa učešćem u BDP-u od 59,6 odsto.

Zakon predviđa da udeo javnog duga u BDP-u ne sme preći 45 odsto, dok je zakonski limit u EU 60 odsto BDP-a. 

 

Izvor: Tanjug