Prebijanje duga čekalo na preduzeća u stečaju

0

Nova runda prebijanja dugova prvobitno je bila planirana za kraj aprila, ali je pomjerena zbog izmjena Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije koje je Narodna skupština RS usvojila početkom mjeseca. Tim izmjenama data je mogućnost stečajnim i likvidacionim upravnicima da prijave dugove firmi koje se nalaze u stečaju i likvidaciji. Novina je i to da se privredni subjekti čije sjedište nije na teritoriji RS mogu na dobrovoljnoj osnovi registrovati u sistem za multilateralne kompenzacije i sesije na Banjalučkoj berzi. Za razliku od njih, preduzeća sa sjedištem u Srpskoj obavezna su da prijave svoje obaveze.

Direktor Banjalučke berze Milan Božić kaže da će zahvaljujući zakonskim izmjenama biti obuhvaćen veći broj subjekata u odnosu na premijernu prošlogodišnju kompenzaciju, što bi trebalo da rezultira i prebijanjem većeg iznosa duga. – Nije bilo većih izmjena zakona, ali vjerujem da će na ovaj način biti izbjegnuta bilo kakva vrsta zabuna i problema – kaže Božić. Preduzeća i subjekti iz javnog sektora će, prema Božićevim riječima, za kompenzaciju moći prijaviti obaveze dospjele do 1. aprila. – Mogu da prijave i avansne, odnosno obaveze koje još nisu dospjele sa naglaskom da je riječ o avansnom plaćanju obaveza – istakao je Božić. 

Portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević kaže da je prva multilateralna kompenzacija dala dobre rezultate i da su očekivanja od druge runde prebijanja dugova još veća s obzirom na to da se očekuje veći broj učesnika, među kojima će se naći i firme u stečaju i likvidaciji. – Preduzeća u stečaju koja se nalaze pred gašenjem prebijanjem dugova će uvećati stečajnu masu, što će omogućiti da u većoj mjeri budu isplaćena dugovanja povjeriocima, dok će firme koje se nalaze u procesu reorganizacije uz dodatna sredstva lakše stati na noge – kaže Blagojević.
U prvoj obaveznoj i dvije dodatne multilateralne kompenzacije koje su realizovane od 26. oktobra do 10. novembra prošle godine prebijeno je 164,26 miliona KM duga, a tri četvrtine se odnosilo na javni sektor. Iznos prebijenog duga bi bio znatno veći da su svi subjekti prijavili obaveze. Za kontrolu prijavljivanja obaveza u sistem multilateralne kompenzacije zadužena je Poreska uprava RS koja na raspolaganju ima i kazne od 100 do 10.000 maraka za one koji ne ispune tu zakonsku obavezu.
Obavezne multilateralne kompenzacije u RS biće sprovođene dva puta godišnje, a planirani termini su april i oktobar.

Druga multilateralna kompenzacija- Biće održana od 16. do 25. maja
– Očekuje se veći broj učesnika
– Učestvovaće firme u stečaju i likvidaciji
– Firme sa sjedištem van RS mogu, a ne moraju učestvovati

 

Izvor: Glas Srpske