Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja

0

Sjedište:Sarajevo

Adresa: Maršala Tita 9a, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina  

Telefon:033 290 700

Faks: 033 217 711

email: [email protected]

web adresa:ovdje