Connect with us

KONTAKTI

Ministarstvo trgovine i turizma RS

Objavljeno

 


Sjedište:Banja Luka

Adresa: 

Telefon:051 331 490

Faks: 051 331 499

email:[email protected] 

web adresa:

Reklama
Nastavite čitati

KONTAKTI

Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Objavljeno

 

Sjedište:Banja Luka

Adresa: Vladike Platona 3 ; 78000 Banja Luka , Bosna i Hercegovina , RS

Telefon:051 221 270 

Faks: 051 217 947

email:[email protected]  

web adresa:

Reklama
Nastavite čitati

KONTAKTI

Ministarstvo finansija RS

Objavljeno

 

Sjedište:Banja Luka

Adresa: Vuka Karadžića 4 ; 78000 Banja Luka; Bosna i Hercegovina; RS 

Telefon:051 331 350 

Faks: 051 331 351

email:[email protected] 

web adresa:

Reklama
Nastavite čitati

KONTAKTI

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja

Objavljeno

 

Sjedište:Sarajevo

Adresa: Maršala Tita 9a, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina  

Telefon:033 290 700

Faks: 033 217 711

email: [email protected]

web adresa:ovdje

Reklama
Nastavite čitati

U trendu