Na Skupštini Elektroprenosa BiH odobren trogodišnji finansijski plan kompanije

0

Nakon sjednice novinarima je saopšteno da je također odobrena odluka o ulaganjima u objekte kompanije u iznosima većim od milion eura, a riječ je o sedam objekata na prostoru BiH. Također, na sjednici je usvojen izvještaj o radu Odbora za reviziju kompanije do 2015. godine.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je kazao da je kompanija došla u zrelu fazu svog postojanja i da vrši sve funkcije koje su pred nju postavljene. 

„Akcenat smo dali na investiranje i zato što želimo održati taj sistem u punim performansama pred nadolazeće tržište koje već funkcionira po evropskim direktivama. Također želimo kroz investiranje potpomoći ekonomski rast“, kazao je Novalić.

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da su „u prethodnih nekoliko godina pokazali da kao akcionari vode brigu o ovoj kompaniji, ali isto tako da kompanija ispunjava svoje ciljeve“.

Kada je riječ o investiranju u ovom trogodišnjem periodu, premijerka RS je kazala da iznosi 110 miliona KM i da se na RS odnosi blizu 39 posto, odnosno 42,5 miliona maraka. To su investicije, kako je dodala, koje će biti dobrodošle na prostoru RS, a opet služiti zajedno jednom jedinstvenom sistemu koji je od vitalnog značaja.

„Kompanija izvršava svoje poslove i mi smo zadovoljni. Dva entiteta, koji su suvlasnici ove kompanije, pokazuju zajedničku brigu i to ćemo raditi i u narednom periodu razumjevši važnost samog subjekta, ali i cjelokupnog sistema“, dodala je Cvijanović. 

Novalić je naglasio da se uvode pojačani mehanizmi kontrolinga poslovanja kompanije.

„Insistirali smo da se za svaki budući investicioni ciklus, odnosno investiciju bude predočena studija izvodljivosti kao dio projektne dokumentacije koja je potrebna za odlučivanje vlasnika kompanije, Federacije BiH i RS, kako bi se preduprijedile greške i investiranje bilo što racionalnije“ naveo je Novalić. 

Po njegovim riječima, prvi put su insistirali na smanjenju operativnih troškova, osim amortizacije.

„U samoj kompaniji je primjetno jačanje timskog rada što se ogleda u pozitivnim finansijskih rezultatima. Amortizacija je više od jedne trećine ukupnog prihoda, što govori da je kompanija ‘zdrava’, iako bilans od 120 miliona maraka rezultira dobiti koja je relativno mala i iznosi milion i dvjesto hiljada. Računajući amortizaciju, to sve skupa čini 47 miliona maraka godišnje raspoloživog novaca za investicije. Raduje nas da smo dostigli taj nivo i ubuduće ćemo vrlo kvalitetno pratiti rad ove kompanije“, kazao je Novalić.

Članovi Skupštine su danas obaviješteni da je za 2015. godinu nezavisna revizorska kuća dala pozitivan izvještaj.

 

Izvor: Fena