Otkriveno 1.320 lažnih novčanica

0

 

Posmatrano u nominalnom iznosu, to smanjenje iznosi 2,6 odsto, odnosno oko 1,94 miliona dinara u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na 1,99 miliona u istom periodu 2015.

Gotovina u opticaju je na dan 31. marta 2016. iznosila 288,7 miliona komada novčanica, ili 161,3 milijarde dinara, što znači da je, prema podacima NBS, na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno 4,6 komada falsifikata, odnosno na milijardu dinara u opticaju otkriveno je 12.034 dinara falsifikata. 

Centralna banka navodi da su u strukturi otkrivenih falsifikata novčanica najviše zastupljene one od 2.000, 1.000 i 500 dinara. Ta tri apoena zajedno čine 93,1 odsto lažnog novca.

Kada se posmatra  vijrednosno, najveći je udioo novčanica od 2.000 dinara, zatim 1.000, 500 i 5.000 dinara, a ta četiri apoena zajedno čine 99,8 odsto falsifikata.

U navedenom periodu, otkriveno je takođe 920 komada lažnog stranog novca, što je dva i po puta više nego u istom periodu 2015. kada je otkriveno 367 komada tih novčanica.

Istovremeno, otkrivena su ukupno 874 komada falsifikovanog evra, što je 3,2 puta više nego u istom periodu 2015, kada ih je bilo 273 komada. 

Kada je riječ o američkom dolaru, u istom periodu je otkriveno 37 falsifikovanih novčanica, što je 2,4 puta manje nego u prva tri mjeseca 2015, kada je evidentirano 90 komada tih novčanica, a od januara do marta ove godine evidentiran je isključivo falsifikat apoena od 100 dolara. 

 

Izvor: Tanjug