Počinje proces konverzije kredita u „Švicarcima“

0

 

Iz ovih banaka navode da su svjesni problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u „švajcarcima“ suočavaju, te da su pripremili odgovorno, fer i dobrovoljno rješenje za sve klijente, fizička lica, korisnike ovog kredita. Podsjećaju da rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obaveza za 30 odsto uz konverziju u domaću valutu prema trenutnom kursu, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 odsto, pri čemu će banka snositi sve naknade prenosa, osiguranje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti. 

Predloženo rješenje ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obaveza za 50 odsto, a koja će se osigurati za 25 odsto klijenata sa najnižim mjesečnim primanjima. Iz banaka je saopšteno da danas počinju sa pripremom dokumentacije za potpisivanje ugovora sa klijentima koji su podnijeli zahtjev, ali da klijenti i dalje imaju mogućnost da podnesu ovaj zahtjev, kao i da dostave dokumentaciju o primanjima – izvod iz banke i tri zadnje ovjerene platne liste ili ček od penzije, a za nezaposlene klijente – uvjerenje iz Zavoda za zapošljavanje. Do danas je na nivou BiH 3.070 klijenata, odnosno 60 odsto od ukupnog broja, podnijelo zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja – u Republici Srpskoj 1.950 klijenata, odnosno 75 odsto od ukupnog broja, a u FBiH 1.120 klijenata, što je 45 odsto od ukupnog broja klijenata banke.

Iz uprava banaka dodaju da dosadašnje iskazano veliko interesovanje klijenata snažno potvrđuje da je ponuđeno rješenje kvalitetno i prihvatljivo, da je više nego fer, koje će klijente finansijski rasteretiti, a neće ugroziti domaći bankarski sistem ili ekonomiju. Ističu da pravo na smanjenje duga imaju i klijenti banaka čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje su pokrenule banke. „Klijenti će, takođe, imati mogućnost smanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita“, navodi se u saopštenju. Iz ovih banaka zaključuju da neće, niti mogu, uticati na odluku klijenata da prihvate ponuđeno rješenje i neku od njegovih olakšica, te da su ponuđeno rješenje i olakšice stvar dobrovoljnog izbora klijenata.

 

Izvor: Srna