Poslodavac mora da prijavi radnika dan prije zastupanja u radni odnos

0

 

To je propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, koji će stupiti na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.   Vlada Federacije BiH predložila je izmjene i dopune u cilju stvaranja pravnog osnova u borbi protiv crnog tržišta, a koje su u potpunosti usvojene nakon što ih je danas odobrio Dom naroda, a ranije i Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Druga izmjena i dopuna odnosi se na to da se omogućava svakom osiguraniku putem informacionog sistema u Poreskoj upravi FBiH da ima direktan pristup o uplaćenim doprinosima od poslodavca. „Dok u cijelosti ne bude u funkciji elektronski dokument i elektronski pečat osiguranik će i dalje na pismeni zahtjev upućen Poreznoj upravi moći dobiti uvjerenje o uplaćenim doprinosima koje služi kao javna isprava“, potvrdila je ranije pomoćnica ministarke finansija Mira Bradara. Predložene izmjene u vezi s uvidom u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Poreska uprava Federacije BiH, u suradnji s FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

Izvor:Nezavisne novine