Predstavnici firme CalErin Group iskazali interes za ulaganja u Blok 8 TE Kakanj

0

i mogućnostima za ulaganja, sa fokusom na velike projekte termo i hidro elektrana za koji su iskazali veliki interes, kao i za projekte putne infrastrukture (auto-putevi, brze ceste, željeznice).

Nakon prezentacije o prirodnim resursima u oblasti bh. energetskog sektora, investitori su izrazili poseban interes za projekte termo-elektrana u BiH Kongora, Miljevina i Kakanj – Blok 8.

Predstavljajući trenutne aktivnosti Agencije na pronalasku potencijalnih investitora i promoviranju potencijala Bosne i Hercegovine,  direktor FIPA-e Gordan Milinić je istakao da će Agencija biti na raspolaganju investitorima, da će im dostaviti sve tražene informacije i raspoložive projekte, povezati vlasnike projekata i investitore i učiniti sve dodatne napore kako bi se investitor odlučio da investira u BiH, saopćeno je iz FIPA-e.