Connect with us

PRIVREDA

Privreda Srpske može da funkcioniše samostalno

ISTOČNO SARAJEVO – Republika Srpska je otvorena za saradnju sa svim zainteresovanim stranama i investitorima bez obzira na zemlju i dio svijeta iz kojeg dolaze, a saradnja država regiona neophodna je za dalji razvoj i ekonomski rast.

Objavljeno

 

To je jedan od najvažnijih zaključaka dvodnevnog „Jahorina ekonomskog foruma 2016“, koji je, pod pokroviteljstvom Milorada Dodika, predsjednika RS, a uz medijsko pokroviteljstvo „Nezavisnih novina“, organizovalo Udruženje ekonomista RS – SWOT. Zaključeno je i da privreda RS ima kapacitete da funkcioniše samostalno, te da organizacija i rad zajedničkih institucija BiH u velikoj mjeri otežava i ograničava funkcionalnost institucija RS i domaće privrede, što se negativno odražava na rad privrednika.

Učesnici foruma zaključili su da je monetarna politika ključna za razvoj privrede i poboljšanje poslovne klime u RS i BiH. Organizacija i rad entitetskih poreskih organa ocijenjeni su kao funkcionalni, ali su se učesnici složili da postoji potreba za unapređenjem poreske politike i jačanjem kapaciteta entitetskih poreskih organa. „Vrlo smo zadovoljni da smo tokom foruma formirali zaključke koji treba da posluže kao smjernice za buduće razgovore i mjere kojima našu ekonomiju i uslove u privredi možemo učiniti boljim i efikasnijim“, rekao je Saša Grabovac, izvršni direktor SWOT-a i član OO foruma. Na Jahorini je danas održana panel diskusija o temi „U susret Evropskoj uniji – put kojim mi idemo“, koji je otvorila Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS, a istakla je da je cilj RS i BiH, kao i drugih država na Balkanu, članstvo u EU, ali uz poštovanje i uvažavanje specifičnosti i posebnosti svake od tih država. „Put ka EU je ambiciozna tema, ali EU nije danas ono o čemu smo mi ranije učili i Evropa koju smo izučavali“, rekla je Cvijanovićeva. Ona je naglasila da su učesnici foruma zaključili da su pravila pristupanja EU danas manje koherentna i manje koncentrisana u odnosu na prethodna pravila, jer se pojavio niz individualnih i specifičnih zahtjeva koji se postavljaju prema pojedinim zemljama. Na pitanje novinara, Cvijanovićeva je ponovila da na sastancima s MMF-om u Vašingtonu niko ni od nje niti od delegacije RS, kao ni od delegacije sa nivoa BiH, nije tražio uspostavljanje jedinstvene bankarske supervizije na nivou BiH, kao ni uspostavljanje jedinstvene agencije za bankarstvo, te da u Vašingtonu niko nije tražio ni likvidaciju Banke Srpske.

Stavove RS u vezi s njenim evropskim putem i procesom usklađivanja propisa sa zakonodavstvom EU prezentovao je i Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, koji je ocijenio da RS mora biti vidljiva na putu evropskih integracija.   „Vlada RS prepoznala je značaj približavanja EU i započela je prilagođavanje domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU“, naglasio je Klokić. Nakon ove, veoma posjećene sesije, kojoj je prisustvovao i Dodik, utvrđeni su zaključci i upriličeno je zatvaranje skupa. Dodik je rekao da je ekonomski forum na Jahorini potpuno ostvario svoje ciljeve i da je RS dokazala da ima potencijal da organizuje forum poput ovoga. „Ljudi imaju interes da dođu ovdje, razmijene mišljenja i edukuju se. Vrijedilo je biti ovdje ova dva dana. Na ovaj način se moramo vidjeti i iduće godine“, rekao je Dodik na zatvaranju foruma. Tokom foruma Natalija Kulikova, članica Ruske akademije nauka, zahvalila je RS što se nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Gorges Kremlis, iz Evropske komisije, istakao je da je za BiH evropski put idealan put, ali zahtijeva mnogo političke odlučnosti, konkretnu viziju i predanost. „Jahorina ekonomski forum 2016“ je tokom dva dana okupio više od 400 domaćih i stranih ekonomista, privrednika, predstavnika izvršne vlasti, političara, ambasadora i menadžera.

Izvor: Nezavisne

Nastavite čitati

BIZNIS

Prihod trebinjske privrede povećan za 363.000.000 KM, pokrivenost uvoza izvozom na rekordnih 159%

Objavljeno

 

Ukupni prihodi trebinjske privrede u 2022. godini iznosili su 1.600.303.248 KM, dok su u 2021. iznosili 1.236.839.110 KM. To pokazuje da je u prošloj godino došlo do povećanja prihoda za 29 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Povećali su se i rashodi i to na 1.537.393.294 KM, dok su u 2021. godini iznosili 1.121.364.580 KM.

Ukupna dobit trebinjske privrede (346 poslovnih subjekta i 97 preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo) iznosi 73.631.458 KM.

Četiri glavne oblasti privređivanja – električna energija, prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo – obezbjeđuju 94 odsto ukupnog prihoda poslovnih subjekata i učestvuju sa 70 odsto u ukupnom broju zaposlenih lica.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH i Područne privredne komore Trebinje, obim spoljnotrgovinske razmjene grada Trebinja u 2022. godini iznosio je 488 miliona KM od čega je izvoz iznosio 300 miliona KM, a uvoz 189 miliona KM.

U odnosu na 2021. godinu ostvaren je izvoz veći za 95 odsto, dok je uvoz veći za 89 odsto.

Stopa pokrivenost uvoza izvozom na nivou grada Trebinja za 2022. godinu iznosi 159 odsto.

Najznačajniji proizvodi koji se izvoze sa područja grada Trebinja su električna energija, konditorski proizvodi i alati za mašinsku industriju.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plata (nakon oporezivanja) po radniku u 2022. godini na području grada iznosila je 1.081 KM.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, na području Trebinja na kraju 2022. godine bilo je zaposleno 8.764 radnika. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Trebinje na evidenciji nezaposlenih u Trebinju 31.12.2022. godine se nalazilo 2.053 lica.

Nastavite čitati

BIZNIS

Pokrivenost uvoza izvozom u RS 83,6%

Objavljeno

 

Republika Srpska je u prvom kvartalu ove godine ostvarila ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene sa inostranstvom od blizu tri milijarde KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 83,6 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Pokrivenost uvoza izvozom od 83,6 odsto drugi je najbolji rezultat Republike Srpske kada se poredi sa prva tri mjeseca prethodnih godina.

Nešto bolja pokrivenost uvoza izvozom u prva tri mjeseca ostvarena je 2021. godine, kada je iznosila 83,7 odsto.

Vrijednost ostvarenog izvoza iz Republike Srpske u prva tri mjeseca ove godine bila je 1,353 milijardi KM i veća je za 5,4 odsto nego u istom periodu prošle godine.

U prvom kvartalu ove godine Srpska je uvezla robu u vrijednosti od 1,62 milijardi KM, što je više za 2,5 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Srpska je u prvom kvartalu ove godine najveću vrijednost izvoza od 197 miliona KM ostvarila u poslovanju sa Srbijom, a slijedi Hrvatska sa 190 miliona KM.

Najveća vrijednost uvoza od 253 miliona KM ostvarena je u poslovanju sa Italijom, dok je iz Srbije uvezena roba u vrijednosti od 247 miliona KM.

U prvom kvartalu najveće učešće u izvozu imala je električna energija sa 171 milion KM, ili 12,6 odsto od ukupnog izvoza, a najveće učešće u uvozu imala su naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala /osim sirovih/, sa ukupnom vrijednošću od 98 miliona KM, ili 6,1 odsto ukupnog uvoza.

Ekomnomista Stefan Markićević rekao je Srni da se ovakav rezultat spoljnotrgovinske razmjene Srpske može smatrati zadovoljavajućim u opštim uslovima poslovanja koje karakteriše prisustvo inflacije i sukoba u Ukrajini sa svim refleksijama na svjetsku ekonomiju.

On je ohrabrujućim nazvao i ostvareni procenat pokrivenosti uvoza izvozom koji je značajan za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, kao i suficit u spoljnotrgovinskim razmjenama sa pojedinim većim ekonomijama EU, grupacije koja je najvažniji spoljnotrovinski partner Srpskoj.

Nastavite čitati

PRIVREDA

Saradnju sa Italijom jačaju investicije

Objavljeno

 

Ulaganje u oblasti poljoprivrede, drvoprerade i turizma u Srpskoj našlo se na mapi prioriteta italijanske vlade, što bi tradicionalno dobru saradnju sa Italijom, kao jednim od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera, učvrstilo i dodatno razvilo. (više…)

Nastavite čitati

U trendu

© 2023 Privrednik. Sva prava zadržana. Developed by adsoft.