SAD: Ako kriza dođe, za pet najvećih banaka nema spasa

0

Centralna banka SAD i korporacija za osiguranje depozita su navele da Džej-Pi Morgan Čejs, Bank of Amerika , Vels Fargo, Benk of Njjujork Melon i Stejt strit bank imaju praznine u planovima za bankrot koji su morali da podnesu na uvid. Tih pet banaka, s ukupnom imovinom od 5.600 milijardi dolara, nalaze se među osam giganata sa Volstrita koji su morali da federalnim vlastima podnesu planove na evaluaciju.

Federalne rezerve i korporacija za osiguranje depozita su naveli da planovi pet banaka „nisu kredibilni“ i da su nedovoljni za uredno restrukturiranje u slučaju bankrota. Bankama je naloženo da do 1. oktobra poprave planove ili će biti suočene sa strožijim zahtevima, što može podrazumjevati povećanje zaštitnog kapitala za nepredviđene gubitke. U slučaju da regulatorne agencije i tada budu nezadovoljne, mogle bi naložiti bankama da prodaju dio imovine. Agencija Asošiejted pres navodi da su velike banke u dobrom finansijskom stanju i da im ne prijeti krah, ali da regulatorne agencije nalažu da imaju zaštitu kako bi se izbjeglo da u slučaju krize ponovo budu spasavane novcem poreskih obveznika.

Fed i FDIC su tokom 18-mjesečnog perioda evaluacije pronašli slabosti i u planovima Goldman Saksa i Morgan Stenlija, ali su procene različite – FDIC smatra da planovi Goldman Saksa nisu kredibilni, dok Fed to navodi za Morgan Stenli. Manjkavosti su ustanovljene i u planovima Sitigrupe, ali njen plan nije označen kao „nekredibilan“. Procjena stanja banaka i njihovih planova su naložene reformom poslije finansijske krize 2008. kako bi se provjerilo da velike banke, koje su tada dobile stotine milijardi dolara pomoći, budu spremne za novu finansijsku katastrofu i da se izbjegne percepcija da su „prevelike da bi propale“. 

Izvor: Nezavisne