Vidljiv reformski napredak u BiH

0

Na sastanku u Sarajevu razgovarano je o prethodnim, ali i budućem aranžmanu sa ovom finansijskom institucijom i sprovođenju započetih reformi, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Snel je doputovao u BiH na poziv Bevande, koji je i guverner BiH u MMF-u.

Bevanda je naglasio da su u toku razgovori sa Misijom MMF-a o nastavku saradnje sa BiH koja se ovog puta realizuje putem proširenog programa MMF-a, što podrazumijeva ozbiljnije i dugotrajnije reforme u više oblasti.

Prema njegovoj ocjeni, saradnja sa MMF-om kroz prethodne stendbaj aranžmane dala je određene rezultate u provođenju reformi, ali je bilo neophodno odlučnije ispunjavati uslove dogovorene u pismu namjere.

Tokom razgovora o novom programu sa MMF-om naglašeno je da su intenzivirane aktivnosti na usaglašavanju pisma namjere, a razgovara se i o povećanju kvota, što bi imalo višestruki značaj za BiH.

Na sastanku je istaknuto da je, podnošenje aplikacije BiH za kandidatski status u EU i sprovođenje akcionog plana reformske agende, dobra prilika da se nastavi i saradnja sa MMF-om na provođenju započetih reformi.

izvor: Srna