Da li smo na pragu pretvaranja papira u Internet uređaj?

0

 

Pomenuti stikeri koriste mali dio radio frekvencije i ovi senzori mogu da zatim komuniciraju sa uređajem koji je smješten negdje u prostoriji putem gestova i izvršenja komandi. Tim se nada da bi ova tehnologija primjenu mogla da ima prije svega u obrazovanju.
Izvor: Youtube