Dug za dijalizu dodatnih 14 miliona

0

 

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS u izvještaju o radu Fonda u 2015. godini navela je da su obaveze prema dijaliznim centrima u RS dostigle 61,56 miliona KM, što je za 14,30 miliona ili 30 odsto više u odnosu na kraj 2014. godine.

U Fondu su pojasnili da su svi dijalizni centri u RS, odnosno njih osam, izgrađeni po principu privatno-javnog partnerstva.

– Dug za dijalizu koji Fond ima odnosi se na privatne partnere koji pružaju ove usluge, odnosno kompaniju „Fresenius Medical Care“ i Internacionalni dijaliza centar – naveli su u Fondu.

Naglasili su da je glavni razlog povećanja obaveza nedovoljno ostvarenje prihoda Fonda, koje nije bilo dovoljno da bi se pokrili svi troškovi osiguranika.

Naglasili su da, iako je bilo predviđeno, u prošloj godini nije realizovana inicijativa da se uvedu dodatni izvori finansiranja zdravstvenog sistema od akciza na duvan i alkohol, što je, takođe, dodatno doprinijelo stvaranju obaveza Fonda.

Pored navedenog, obaveze za dijalizu su povećane i jer je broj osiguranika kojima su pružane usluge dijalize u 2015. godini u odnosu na 2014. povećan za 126 pacijenata, te ih je ukupno ovu uslugu koristilo 1.713.

 

Izvro: Glas Srpske