ERP u svjetu Androida

0

AB Soft takvu opciju nudi već godinama, a najnovija verzija aplikacije pokriva poslove popisa i terenske prodaje i razvijena je za sveprisutni Android

Za AB Soft‑ov poslovno‑informacioni sistem rad na mobilnim uređajima nije novost. Ova solucija je podržana već godinama i uspješno se koristi u poslovima kao što su inventari. To rješenje je najprije razvijeno za Microsoft Windows operativni sistem, ali kako je Android definitivno zavladao tržištem, obezbjeđena je i aplikacija koja, pored poslova vezanih za popis, pokriva i terensku prodaju.

Lako i brzo
Arhitekta ove aplikacije Goran Milovanović kaže da su mnoge prednosti na strani Android‑a. Široko dostupna ogromna paleta uređaja, različitih kako po tipu tako i po performansama i cijeni, čini da praktično nema prepreke u izboru i primjeni.

Bar4A možete da pokrenete kako na pametnim telefonima, tako i na tabletima, a jedino ograničenje je da se koristi verzija 4.1.2 ili novija. Kada malo razmislimo, danas skoro i da nema uređaja koji koristi stariju verziju Androida.

Da biste koristili Bar4A nije potrebna stalna veza sa bazom podataka. Sistem je realizovan tako da se na uređaj u procesu sinhronizacije prenose svi neophodni podaci, a da se potom same aktivnosti, bilo tokom popisa ili terenske prodaje, obavljaju u takozvanom off‑line režimu. Ovakav način rada je odabran na osnovu dugogodišnjeg iskustva u razvoju i primeni mobilnih aplikacije. Milovanović kaže da, iako je danas široko rasprostranjena dostupnost Interneta sa mobilnih uređaja, za poslovne primene u kojima se očekuje visoka pouzdanost transakcija nad bazom podataka, kritični nivo brzine i stabilnosti nije dostignut. To se ne odnosi samo na prenos podataka preko Interneta, na primer kroz mreže mobilnih operatera, već i u slučajevima kada su mobilni uređaji preko WiFi‑ja povezani u lokalnu računarsku mrežu. Malo veći magacin je teško pokriti kvalitetnim WiFi signalom. U takvim uslovima, svako rješenje on line pristupa do baze zna da značajno uspori, pa čak i da onemogući rad.

Sam rad, kako smo se uvjerili tokom demonstracije, je veoma intuitivan i logičan. Od prvih koraka, instalacije i podešavanja parametara rada, sve liči na bilo koju drugu Android aplikaciju. Unos podataka, koji je najvažniji za nesmetano obavljanje posla, je moguć na više načina. Na primer, izbor artikala može da bude preko tastature, izborom, odnosno pretragom šifarnika ili očitavanjem bar‑koda. Da bi se olakšao unos količina, zavisno od funkcionalnosti koja se koristi, početna može da bude predefinsana kroz parametre aplikacije, a svaki kreirani dokument se, sve do sihronizacije i finalnog prenosa u centralni sistem, čuva u jednoj od fascikala koje su na raspolaganju. Ovaj način rada je dobro poznat korisnicima AB Soft‑ovog ERP‑a, tako da je proces prilagođenja sa desktop na Android aplikaciju praktično trenutan.

Veza sa centralom
Sihronizacija podataka sa centralnim sistemom je moguća u svakom trenutku rada. Dovoljno je samo postojanje kvalitetne veze sa Internetom ili lokalnom računarskom mrežom. Tokom sinhronizacije dokumenti kreirani na mobilnom uređaju se prenose u bazu podataka i, po potrebi se ažuriraju šifarnici, parametri i prava pristupa funkcionalnostima sistema. Vodilo se računa da se cijeli postupak odvija sa što manjim zauzećem mrežnih resursa čime se proces skraćuje, uz povećanje pouzdanosti transakcija.

Izvor:PC PRESS