Investicije koje traju 20 godina

0

Švicarska je jedan od deset najvećih investitora u BiH.

Prema posljednjim dostupnim podacima Centralne banke BiH, Švicarska je na sedmom mjestu po iznosu ulaganja u našu državu. Ove godine se navršava 20 godina otkako Švicarska investira u BiH.

Ambasador Švicarske u BiH Heinrich Maurer najavio je dolazak velikog broja biznismena iz Švicarske u BiH do kraja maja 2016. godine. Dogovoreno je da Ambasada Švicarske i FIPA zajednički rade na otklanjanju barijera koje se ukažu pred švicarskim investitorima, da organizuju posjete sajmovima i privrednim manifestacijama, te susrete sa potencijalnim investitorima iz Švicarske.

Važno je istaći dva federalna ureda u BiH koja koordiniraju saradnju u oblasti međunarodnog razvoja uime Švicarske Konfederacije: Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO).

Ove organizacije su usmjerene na prevenciju sukoba i transformaciju, društveni razvoj, dobro upravljanje, promovisanje ekonomskih struktura i zaštitu prirodnih resursa. Švicarska teži da ojača sposobnost zemalja partnera da same preduzimaju inicijative. Jedna od takvih inicijativa je i podrška Projektu zapošljavanja mladih (YEP) koji kroz razvoj javnih službi za zapošljavanje, inovativnih pristupa sektoru zapošljavanja nastoji pružiti podršku mladim ženama i muškarcima.Pored toga, tu su i brojni primjeri uspješnih investicija Švicarske u BiH, poput firmi Bontex koja posluje u oblasti tekstilne industrije; Standard Prnjavor koji posluje u oblasti drvne industrije, kao i firme Juwal, Vitaminka i Wagner Automotiv. Sve ove kompanije svoje proizvode izvoze na strano tržište što im u konačnici osigurava odličan profit.

Direktna ulaganja predstavljaju doprinos efikasnijem poslovanju privrede, izlazak na međunarodno tržište i podizanje životnog standarda društva. Značajan razvojni faktor u privredi i trgovini su strane investicije koje omogućavaju snabdijevanje robom i uslugama u svjetskim razmjerama, a u konačnici i plasman proizvoda i usluga na najvažnijim tržištima i to na profitabilan način.

S ciljem dokumentovanja i prezentovanja rezultata 20 godina podrške Švicarske i njene saradnje sa institucijama, organizacijama i pojedincima u BiH, bit će pripremljen i dokumentarni film.

Strane investicije su potrebne u BiH i svakako da su dobrodošle, ali ono što naša politička elita treba raditi u narednom periodu jeste jačanje domaćih potencijala i unapređenje kvaliteta.

Švicarska je jedna od država koja je prepoznala potencijale u našoj državi, nadamo se da će i naši lideri postati svjesniji blagodati koje imamo i da će pametnije poslovati.

 

Izvor: Poslovnisvijet.ba