Smanjena stopa nezaposlenosti, ali i stranih investicija

0

Prema informaciji, u prošloj godini u Bosni i Hercegovini registrovano je povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,6 posto, a ostvareni rast bio je praćen i povećanjem broja zaposlenih lica u ovoj grani od oko 1,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Industrijski rast ostvaren je najviše zahvaljujući povećanju proizvodnje u okviru prerađivačke industrije koja ima visok stepen izvozne orijentacije, dok je doprinos sektora rudarstva i električne energije, čija kretanja su determinirana domaćom tražnjom, bio nešto slabiji.

Prosječan broj zaposlenih lica u BiH u 2015. godini se nastavio uvećavati i iznosio je 713,69 hiljada, a nezaposlenih se nastavio smanjivati i manji je za 1,4 posto u odnosu na 2014. godinu te je iznosio 541,8 hiljada. Intenzitet smanjenja broja nezaposlenih je naročito izražen u drugoj polovini godine.

Depoziti su na kraju godine iznosili 16,5 milijardi KM, što je 98 posto iznosa ukupnih kredita. U odnosu na godinu ranije zabilježeno je povećanje ukupnih depozita za 7,5 posto, odnosno 1,2 milijarde KM. Najveći dio ovog povećanja odnosi se na povećanje depozita sektora stanovništva u iznosu od 822,8 miliona KM, zatim na depozite sektora nefinansijskih poduzeća 170,1 miliona KM, opće vlade 103,5 miliona KM te ostalih sektora u iznosu od 59,2 miliona KM.

BiH je u prošloj godini ostvarila ukupni robni izvoz od 8,9 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je realni rast usljed smanjenja izvoznih cijena bio nešto viši i iznosio je oko 3,8 posto.

Tokom 2015. godine ukupni bh. uvoz roba iznosio je približno 15,9 milijardi KM, što predstavlja nominalno smanjanje od 2,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Spoljnotrgovinski robni deficit u 2015. godini iznosio je oko 6,9 milijardi KM i u poređenju s prethodnom godinom manji je za 8,7 posto.

Prema Izvještaju, strana direktna ulaganja u 2015. godini iznosila su 473,158 miliona KM, što je manje za 34,8 posto u odnosu na 2014. godinu.
Savjet ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. decembra 2015. godine, koja iznosi oko 11,9 milijardi KM i uključuje vanjsku i unutrašnju zaduženost.

Prema ovoj informaciji, vanjski javni dug BiH iznosio je oko 8,4 milijardi KM i alociran je na Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH i institucije Bosne i Hercegovine.

U 2015. godini angažirano je 400,98 miliona KM odobrenih kreditnih sredstava, od čega se 21 posto odnosi na kredite čija su prva povlačenja počela u prošloj godini. Od ukupno povučenih kreditnih sredstava u 2015. godini 53,28 posto se odnosi na infrastrukturne projekte, 33,71 posto na projekte usmjerene na privredne djelatnosti, dok se 13,01 posto odnosi na javni sektor.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 31. decembra 2015. godine iznosila je oko 3,5 milijardi KM. U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH učestvuje s 35,74 posto, Republika Srpske sa 63,99 posto, te Brčko distrikt s 0,27 posto, dok država BiH do kraja prošle godine nije imala obaveza po osnovu unutrašnjeg duga. U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, općih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.

 

Izvor: AA