Connect with us

INVESTICIJE

Potpisani ugovori za implementaciju projekata ″Javno privatno partnerstvo″

Koordinator za reformu javne uprave, Dragan Ćuzulan potpisao je ugovore za implementaciju dva reformska projekta: ″Javno privatno partnerstvo (JPP)″ i ″Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)″.

Objavljeno

 


Izvor:

Ugovore za implementaciju projekata koordinator za reformu javne uprave potpisao je sa Emirom Đikićem, direktorom firme Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo, koja zastupa grupu ponuđača Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo i Lucid Linx d.o.o. Sarajevo (″Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)″ i Altijanom Softić, direktoricom firme AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, koja zastupa grupu ponuđača AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo, PAGE d.o.o. Istočno Sarajevo i NACIONALNI KONSULTANT ZA JAVNE NABAVKE d.o.o. Sofia, Bugarska (″Javno privatno partnerstvo”).

Cilj projekta ″Javno privatno partnerstvo″ je uspostava funkcionalnih sistema JPP u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama. Javno privatno partnerstvo omogućuje finansiranje velikih javnih investicija dijelom privatnim sredstvima. Projekat će stvoriti zakonske preduslove za JPP na nivoima gdje ti preduslovi još uvijek ne postoje. Kako BiH ima aspiracije da uđe u EU, sva zakonska rješenja, postojeća i buduća će biti usklađena sa EU legislativom.

Da bi se testirao uspjeh projekta, predviđeno je da se dizajniraju i urade 2 pilot JPP projekta (jedan u FBiH, drugi u RS) u mjeri u kojoj to bude moguće, istakao je Ćuzulan. On je dodao da će se implementacija ovog projekta sastojati iz tri 3 komponente: razvoj zakonskog okvira za JPP, izgradnja kapaciteta i angažman privatnog sektora i promotivna kampanja, te da su glavni korisnici projekta:

Ministarstvo finansija RS, Ministarstvo finansija FBiH, Direkcija za finansije Brčko distrikta, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, Direkcija za evropske integracije, komisije za koncesije BiH, FBiH i RS, te Komisija za javno privatno partnerstvo BD. Među indirektnim korisnicima pomenuo je ministarstva trgovine na svim nivoima, Agenciju za promociju stranih investicija i druge.

Reklama

Projekat obuhvata tri upravna nivoa: FBiH, RS i BD, trajanje projekta je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.877.059,25 KM sa uključenim PDV­om. Ćuzulan je rekao da projekat ″Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)″ ima za cilj dalji razvoj funkcionalnih i održivih sistema strateškog planiranja vezanog za budžetsko planiranje i razvoj javnih politika zasnovanih na dokazima, na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta, koji promovišu učinkovitost, djelotvornost, odgovornost i podršku procesu EU integracija.

Kroz implementaciju ovog projekta izgradnja kapaciteta za razvoj javnih politika ministarstava će se zasnivati na metodologiji koju preporučuje OECD/SIGMA i EU. Tom metodologijiom je omogućeno da državni službenici imaju mogućnost da po prvi put definišu problem sa fokusom na rane konsultacije sa ključnim akterima, procjenu učinka opcija javne politike te praćenje i procjenu implementacije.

Glavni korisnici ovog projekta su institucije koje će u skladu sa svojim nadležnostima i važećom regulativom pripremati srednjoročne i godišnje programe rada VM/vlada, odnosno koordinirati i usmjeravati primjenu metodologija strateškog planiranja i razvoja politika:

Ministarstvo finansija i trezora BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Generalni sekretarijat VM BiH, Ministarstvo finansija FBiH, Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Ministarstvo finansija RS, Generalni sekretarijat Vlade RS – Kabinet Predsjednika Vlade RS i Generalni sekretarijat Vlade BD BiH, Zavod za programiranje razvoja F BIH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo RS, Direkcija za finansije Vlade BD BiH i Zakonodavni ured Vlade BD BiH.

Reklama

Projekat će se realizovati na sva četiri upravna nivoa (nivo VM BiH, FBiH, RS i BD BiH), a period izvršenja projekta iznosi 30 mjeseci. Vrijednost ovog projekta iznosi 1.762.996,95 KM sa uključenim PDV­om. Projekti će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave. 

 

Izvor: Privrednastampa.ba

Reklama
Nastavite čitati

INVESTICIJE

Castellina Srpska preuzela 29,9 posto akcija Napretka

Objavljeno

 

Od

Društvo poljoprivredne djelatnosti Castellina Srpska d.o.o. Modriča preuzelo je 29,9 posto vlasništva u preduzeću  Napredak a.d. Pelagićevo, izvještava Indikator.ba.
Društvo Castellina Srpska kupilo je 20. oktobra 1.800.000 akcija Napretka u vrijednosti 777.600,00 KM po prosječnoj cijeni od 0,432 KM.

Ovo je bila 440 posto veća cijena u odnosu na onu kojom se trgovalo akcijama ove kompanije prethodni put. 

Akcije je, između ostalog, prodalo preduzeće Trgo Santovac d.o.o. Srebrenik koje je procentualni udio sa 28,76 posto smanjilo na 8,88 posto.
Najveći akcionar preduzeća Napredak je i dalje Aleksa Stakić sa udjelom od 29,99 posto, a značajan udio ima i Sladomir Đurić sa 28,63 posto.

Društvo  Castellina Srpska u valsništvu je „Vita Land“ d.o.o. Gradiška Ljubiše Dukića.

Reklama

Preduzeće Napredak Pelagićevo je osnovano 1957. godine. Bavi se proizvodnjom ratarskih kultura i proizvodnjom tovne junadi. Posluje sa pozitivnim rezultatom.

Indikator

Nastavite čitati

INVESTICIJE

Saudijski fond za razvoj se interesuje za gradnju budućeg NTP u Banjaluci – Vrijednost projekta 15 mil EUR

Objavljeno

 

Od

Delegacija Saudijskog fonda za razvoj iz Saudijske Arabije obišla je 4. oktobra 2023. lokaciju u Univerzitetskom gradu na kojoj će biti izgrađen Naučno-tehnološki park (NTP) Republike Srpske.

Delegacija je u prisustvu rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslava Gajanina i prorektorke za nastavu i studentska pitanja prof. dr Milice Balaban, ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske doc. dr Željka Budimira, te direktora Naučno-tehnološkog parka obišla lokaciju, te je konstatovano da se radi o veoma značajnom projektu.

Podsjetimo, rektor Gajanin i ministar Budimir su nedavno potpisali ugovor o osnivanju Naučno-tehnološkog parka (NTP) Republike Srpske.

Riječ je o prvom naučno-tehnološkom parku u Republici Srpskoj, čiji su osnivači Vlada Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci. Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za prvi period rada, a za početak, kancelarije NTP-a biće u novom objektu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta i Šumarskog fakulteta, u krugu Univerzitetskog grada. Inače, lokacija je u neposrednoj blizini budućeg objekta NTP, za koji je izrada projektno-tehničke dokumentacije u toku.

Reklama

Kako je predviđeno, na proljeće naredne godine planirano je polaganje kamena temeljca za izgradnju Naučno-tehnološkog parka, ukupne površine 7,5 hiljada kvadratnih metara, a planirani rok za završetak radova su 24 mjeseca. Okvirna vrijednost objekta koji će biti smješten u Univerzitetskom gradu, sa neophodnom opremom i laboratorijom, iznosi 15 miliona evra.
eKapija

Nastavite čitati

INVESTICIJE

Banjski kompleks „Trapisti“ širi se i prema drugom dijelu Banje Luke

Objavljeno

 

Od

Banjski kompleks nadaleko poznatog Instituta Dr Miroslav Zotović, kojeg mnogi i dan danas zovu Trapisti, širi se i ka drugom dijelu Banje Luke.

U nekadašenjem Šeheru, danas Srpskim Toplicama, završava se gradnja zdravstveno rekreativnog banjskog centra sa preko 7.000 metara kvadratnih na četiri etaže.

Za te namjene Vlada RS je izdvojila 10 miliona KM, odnosno 30% novca, dok je ostatak uložio Institut.

Pored liječenja, fizikalnih tretmana, kada kompleks bude završen, građani će moći uživati i u wellnesu i rekreaciji.

Reklama

Termomineralna voda na ovom izvoru pored rijeke Vrbas bogata je sulfatima, natrijum-hloridnaje, i zemnoalkalna, što znači da sadrži visok nivo kalcijum ili magnezijum hidrokarbonatna. Pogodna je za tretman reumatskih, posttraumatskih i postoperativnih stanja, a njena temperatura je do 31 stepen C.

Korištenje vode banje Šeher ima dugu tradiciju i nosi veliki potencijal u kontekstu zdravstvenog turizma i programa promocije zdravlja. Prvi tragovi o termalnim vodama na ovom području naziru se zapisima starih Rimljana, a u mnogim putopisima, koji datiraju iz 17. i 18. vijeka, pominju se i termalna kupatila izgrađena u neposrednoj blizini rijeke Vrbas u Banjaluci.

Banjalučko naselje Srpske Toplice (ranije Gornji Šeher, a prije toga Ilidža), u kojem se nalazi banjsko rekreativni centar, predstavlja najstariju gradsku četvrt poznatu po izvorištima termomineralne vode i kao stanište endemične paprati bajkovitog imena – „vilina vlas“.

Zbog specifičnosti ambijenta nastalog korištenjem termomineralnih voda, prostor u kojem je smješten objekat banjsko-rekreativnog centra je pod zaštitom i svrstan je u nacionalne spomenike BiH.

Reklama

Banjsko-rekreativni kompleks će u konačnici imati zatvoreni i otvoreni bazen, wellness, saune, slane sobe, prostor za masažu, hidromasažni prostori i sale za vježbe.
Završetak objekata i početak rada planiran za početak 2024. godine, navode iz Vlade RS.
N1

Nastavite čitati

U trendu