Za rehabilitaciju infrastrukture u RS 40 miliona KM

0

 

Direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri resornom ministarstvu Radenko Jeftić rekao je da je rehabilitacija regionalne i lokalne infrastrukture veoma značajna jer je to glavni uslov za obnovu opština koje su bile pogođene poplavama.

„Za rekonstrukciju i sanaciju regionalnih i magistralnih puteva predviđeno je 20 miliona KM“, naveo je Jeftić.

Prema njegovim riječima, za obnovu vodoprivredne regionalne infrastrukture predviđeno je oko tri miliona KM.

„U okviru ove potkomponente započete su aktivnosti na projektovanju uređenja vodnog režima rijeke Vrbanje u banjalučkom naselju Česma i sanaciji unskog nasipa u Kozarskoj Dubici“, naveo je Jeftić.

On je rekao da je planirana i sanacija kritičnih dionica korita rijeke Ukrine i sanacija brane sa akumulacijom Drenova u opštini Prnjavor.

Jeftić kaže da je u okviru Hitnog projekta oporavka od poplava za obnovu lokalne infrastrukture planirano ukupno 20.470.687 KM.

Ministarstvo finansija Republike Srpske donijelo je odluku da ova sredstva opštinama budu plasirana na kreditnoj osnovi i u ovaj dio projekta uključeno je 18 opština, koje su kandidovale ukupno 173 potprojekta u ukupnoj vrijednosti 15 miliona KM.

Jeftić kaže da je do sada završeno šest potprojekata u ukupnoj vrijednosti od oko 990.000 KM.

„Završena je sanacija mosta u Jošavci i sanacija oborinske kanalizacije u Čelincu, zatim sanacija nekoliko gradskih ulica i rekonstrukcija gradskog stadiona u Šamcu, te rekonstrukcija mosta u Tesliću i sanacija lokalnog puta u Novom Gradu“, naveo je Jeftić.

On je dodao da su potpisani ugovori za još 10 potprojekata i još 26 potprojekata kod kojih je završen odabir izvođača i oni su pred potpisivanjem ugovora, dok su preostali projekti u fazi evaluacije ponuda.

Portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Aleksandar Macanović podsjetio je da Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri resornom ministarstvu radi na realizaciji Hitnog projekta oporavka od poplava, čija ukupna vrijednost za BiH iznosi 100 miliona američkih dolara.

Macanović je rekao da je projekat u potpunosti finansiran kreditom Svjetske banke, te da će od ukupnog iznosa u Republici Srpskoj biti realizovano 47,5 miliona američkih dolara.

„Ovaj projekat pripremljen je po hitnoj proceduri u saradnji sa Svjetskom bankom i postao je efektivan u septembru 2014. godine, a planirano je da bude završen 31. decembra“, rekao je Macanović.

On je istakao da je cilj projekta obnova infrastrukturnih objekata razorenih i uništenih poplavama koje su u maju 2014. godine zadesile BiH.

Macanović je pojasnio da se realizacija projekta u Srpskoj odvija u okviru tri komponente, među kojima su nabavka robe za hitni oporavak od katastrofe, za koju je predviđeno 19 miliona dolara, te rehabilitacija ključne javne infrastrukture, za koju je izdvojeno 27 miliona dolara.

„Za podršku realizacije projekta predviđen je milion dolara i za izgradnju kapaciteta za otpornost na katastrofe 400.000 dolara“, dodao je Macanović.

 

Izvor: Srna