Izgradnja parkinga u Kreševu

0

Podsjetit ćemo da je projekt realizovan uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u sklopu izgradnje gradske zelene tržnice.

Projekt finansira PCU-Ured za koordinaciju projekata pri  spomenutom ministarstvu, a uključuje i uređenje parkinga. Vrijednost ugovora je 160.014,57 KM. Opšina u finansiranju projekta učestvuje sa 30 % sredstava, tj. 48.004,37 KM, a  PCU-Ured za koordinaciju projekata sa 112.010,20KM.

Osim navedenog iznosa, Općina Kreševo finanacira i izradu projektne dokumentacije te nadzor nad izvođenjem radova.

Radove na izgradnji tržnice i parkinga izvelo je preduzeće „Miličević“ d.o.o iz Kreševa.

Izvor: Akta.ba