Kompanijama osigurana sredstva za sufinanciranje uvođenja ISO standarda

0

“Ovo je prilika za poslovne subjekte u privatnom vlasništvu da u okviru ovog poziva apliciraju za podršku jačanju izvoznih kapaciteta, izvozne funkcije poduzeća i podršku jačanju poslovne funkcije poslovni subjekata kroz konsultantske usluge – Uvođenja i certifikacije sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i sufinanciranje istih“, navode iz SERDA-e.

Planirano je uvođenje ISO 9001:2015 u šest privatnih kompanije koje prođu poziv. Biće izabrane dvije kompanije registrovane na području opštine Novo Sarajevo, dvije na području Goražda i dva na području Istočne Ilidže kojima će biti sufinancirani troškovi konsultantskih usluga sa ukupno dostupnim financijskim sredstvima u iznosu od 24.000 KM.

Ukupna finansijska sredstva od 4.000,00 KM po poslovnom subjektu osigurana su od USAID/Sida GOLD projekta u iznosu od 3.000,00 KM i 1.000 KM od opštine u kojoj je poslovni subjekt registrovan.

Krajnji rok za prijava je 13.06.2016.godine u 14:00 sati.

Podsjetimo, ova projektna aktivnost provodi se u okviru USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) , a SERDA je facilitator aktivnosti u sklopu projekta.