Početak kampanje „Invest in Bosnia and Herzegovina“

0

 

U  FIPA-i  je snimljen prvi materijal u svrhu promocije zemlje, koji će se emitovati na TRT-u. Saradnja će se nastaviti kroz snimanje i prikazivanje novih sadržaja u koje će biti uključeni ostali relevantni sagovornici.

Imajući u vidu trend pada stranih investicija u BiH u posljednjih nekoliko godina, te negativan imidž naše zemlje u stranim privrednim krugovima, FIPA je  osmislila novu promotivnu kampanju „Invest in Bosnia and Herzegovina“, koja će se realizovati u inostranim medijima sa ciljem da se pokuša poboljšati imidž i percepcija BiH kao interesantne investicione lokacije i kao turističke destinacije.

U  novu promotivnu kampanju u stranim medijima pod nazivom „Invest in Bosnia and Herzegovina“ biće uključene sve institucije u našoj državi, entitetima, kantonima, gradovima i općinama koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija, saopštila je FIPA.

Izvor: Biznis.ba