Projekat izgradnje pješačkog mosta između Gradskog parka i Panonskih jezera

0

 

Projekat se realizuje sa ciljem povećanja nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju i vezivanja rekreativnog i kulturno-istorijskog prostora Slane Banje sa pješačkom zonom istorijske jezgre Tuzle, čime će se postići i veća posjećenost turista pješačkoj zoni kao i ugostiteljsko-trgovinskim objektima u centru.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 278.175,05 KM. Izgradnja i uređenje atraktivnih lokacija u užem gradskom centru Tuzle, uključujući kompleks Panonskih jezera, je uticalo na značajno povećanje frekvencije odvijanja drumskog saobraćaja na sjevernoj gradskoj saobraćajnici, kao i obim kretanja pješaka na dionici centar grada-kompleks Panonskih jezera. Ukrštanje ova dva vida saobraćaja u jednom nivou umanjuje nivo bezbjednosti, naročito na lokaciji raskrsnice kod Pravoslavne crkve, gdje je najveći intenzitet prelazaka pješaka preko sjeverne saobraćajnice.

S tim u vezi nametnula se potreba za gradnjom objekta kojim bi bilo riješeno  ukrštanje ova dva vida saobraćaja u različitim nivoima, sa ciljem povećanja nivoa bezbjednosti.

Pješački most položajno je usklađen sa već ustaljenim pješačkim koridorom, koji iz pravca centra grada prolazi pored Pravoslavne crkve i zgrade Vladikinog dvora i vodi preko sjeverne saobraćajnice prema postojećim i budućim kapijama u kompleksu Panonskih jezera. Obezbijeđena je i kvalitetna pješačka veza Centralnog gradskog parka sa kompleksom Panonskih jezera i autobuskim stajalištem uz sjevernu ivicu sjeverne saobraćajnice. U konačnici, ova pasarela je spona dvije najveće pješačke zone u centru – kompleksa Slana banja i historijske gradske jezgre.

Iz centralnog gradskog parka na most vode dva kraka, jedan stepenišni na koji se dolazi iz pravca parkinga u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve a drugi u vidu rampe na koji se dolazi sa parkovske staze. Glavni raspon mosta, preko Sjeverne saobraćajnice je 24 + 12 m, raspon kraka prema parku je 20,5 m. Most je uglavnom ravan, sa nagibom od 3,49% na glavnom dijelu, iznad Sjeverne saobraćajnice.

Minimalna svijetla visina između donjeg ruba pješačkog mosta i nivelete sjeverne saobraćajnice iznosi na najnižem dijelu 4,70 m, čime je omogućen nesmetan prolazak visokogabaritnih vozila. Korisna širina mosta je 3,00 m. Ugovorena vrijednost radova 278.175,05 KM, izvođač radova je „TOM-CAT“ d.o.o. Tuzla a rok za završetak radova je 60 dana.

Izvor: Tuzlanski.ba