Telemach preuzima Global Internet iz Novog Travnika

0

 

Kako je navedeno o Odluci „Global Internet“ nastavit će pravni kontinuitet rada postojećeg društva i društva koje se pripaja, a društvo „Global Internet“ će se brisati iz registra privrednih društava Općinskog suda u Travniku.

Društvo „Global Internet“ će se pripojiti društvu sljedniku „Telemach“, prenosom cijele imovine na društvo sljednik bez provođenja postupka likvidacije, a društvo sljednik će preuzeti prava i obaveze pripojenog društva i time postaje univerzalni sukcesor pripojenog društva.

Kako je ranije poslovni portal Akta.ba pisao „Konkurencijsko vijeće BiH“ još u februaru ove godine je odobrilo koncentraciju na tržištu distribucije televizijskog programa, signala i pružanja internet usluga u Bosni i Hercegovini Telemachu koji je kupio 100 odsto osnovnog kapitala privrednog subjekta Global Internet d.o.o. Novi Travnik.

Osim Global Interneta, Telemach je u aprilu preuzeo Total TV iz Banja Luke, a prije toka ilidžanski ASK ,a mnogo ranije Vrbasku kablovsku televiziju – Network“ d.o.o. Bugojno, M&H Company d.o.o., BHB CABLE TV d.o.o. Lukavac, KATV “HS“ d.o.o. Sarajevo, HKB net …

Izvor: Akta