Uskoro otvaranje javnog poziva za grantove EU

0

 

Koordinator projekta iz Međunarodne organizacije rada Džemal Hodžić rekao je da bi javni poziv ove organizacije, koja predstavlja tijelo UN, trebalo da bude objavljen između 30. juna i 15. jula, nakon čega će potencijalni korisnici imati rok od 45 do 60 dana da kandiduju projekte.

„Od četiri miliona evra, tri miliona evra će biti dodijeljeno lokalnim zajednicama u BiH kao bespovratna sredstva, i to u grantovima od 150.000 do 200.000 evra i uz učešće korisnika u iznosu od 10 do 40 odsto u novcu“, kaže Hodžić.

Rezultati javnog poziva očekuju se u novembru ili decembru, a realizacija projekata trebalo bi da počne u januaru naredne godine, sa rokom sprovođenja od 14 do 20 mjeseci.

„U aplikacijama za dodjelu grant sredstava moraju zajedno da učestvuju jedinice lokalne samouprave, zavodi za zapošljavanje, poslodavci, pružaoci usluga obrazovanja i civilno društvo, a projekti koje budu zajednički kandidovali moraju da daju rezultate u obliku novih radnih mjesta“, naglasio je Hodžić.

Prema njegovim riječima, statistički podaci, zaključno sa 31. martom, pokazuju da je u BiH nezaposleno 530.370 lica ili 42 odsto.

Procjenjuje se da je stvarna stopa nezaposlenosti 27 odsto, a da siva ekonomija učestvuje u BDP-u BiH sa čak 30 odsto.

Prijedor je jedna od 14 lokalnih zajednica u BiH u kojima Međunarodna organizacija rada prezentuje projekat EU „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“.

Učesnici u projektu su organizacija GIZ koja je obezbijedila 9.000.000 evra, UNDP sa 6.000.000 evra i Međunarodna organizacija rada, koja učestvuje sa 4.000.000 evra.

Izvor: RTRS