“Elektrokrajina”: Potrebno omogućiti pristup brojilu ili dostaviti očitanu potrošnju

0

Iz “Elektrokrajine” obavještavaju korisnike distributivnog sistema sa područja Banjaluke da će od 1. januara 2023. godine na snagu stupiti novi način obračuna cijene električne energije za domaćinstva po utvrđenim opsezima potrošnje koju je usvojila Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

“Obzirom na novouvedene različite cijene električne energije u odnosu na opseg potrošnje neophodno je precizno utvrditi početno stanje potrošnje električne energije na mjernim mjestima kako bi se izbjegla potencijalna šteta po korisnika ili distributera”, pojasnili su oni.

Prema njihovim riječima pozvani su korisnici da ovlaštenim radnicima “Elektrokrajine” u periodu od 29. decembra 2022. godine do 4. januara 2023. godine omoguće nesmetan pristup mjernim mjestima radi očitanja potrošnje električne energije.

“Ukoliko su mjerna mjesta zaključana ili na drugi način nedostupna za očitanje, apelujemo na korisnike da u navedenom periodu sami očitaju potrošnju sa istih i uz osnovne podatke o mjernom mjestu EIC kod sa računa ili ime i prezime sa adresom, dostave putem besplatne info linije 080050116 ili na mejl adresu [email protected]”, istakli su oni.

Kako oni ističu, ukoliko korisnik sistema ne omogući pristup mjernom mjestu niti dostavi očitanje potrošnje, “Elektrokrajina” će biti prinuđena da, u skladu sa odredbama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, isporučenu električnu energiju utvrdi na jedan od sljedećih načina: na osnovu potrošnje iz odgovarajućeg perioda u prethodnoj godini, na osnovu količina ugovorenih za isporuku u toku perioda za koji je onemogućeno očitanje, ili na osnovu odobrene priključne snage ako se ne može primjeniti niti jedan od prethodna dva načina.

Nezavisne novine