Industrija 4.0 pušta korijene i u BiH

0
Hand touching virtual interface customer, technology innovation, business virtual concept, all on screen and credit card are design up

Industrija 4.0, koja je zaživjela u razvijenim zemljama, počela je svoje korijene da pušta i u BiH, a već postoji zainteresovanost domaćih kompanija za digitalizaciju i ulaganje u nove tehnologije.

Potvrđuju to i naši sagovornici, koji ističu da, iako je tek u začetku, ovo je proces koji se ne može zaustaviti.

Prema riječima Mirsada Jašarspahića, predsjednika Privredne komore FBiH, sve privredne komore rade na tom segmentu, odnosno edukaciji i promociji toga šta donosi industrija 4.0 te uključenje akademske zajednice i sl.

“Sve to ukazuje koliko je ukupna digitalizacija i industrija 4.0 bitna za naše kompanije, a pogotovo one koje su izvozno orijentisane, kako bi se na najbolji način pozicionirali u globalnim lancima dobavljača. Najbolji lanci dobavljača u tim najrazvijenijim industrijama, metalne, elektroindustrije, auto-industrije, su oni koji zahtijevaju da procesi proizvodnje unutar kompanije, koja je podizvođač, moraju biti na takvom nivou da bi se procedura industrijalizacije poslovanja mogla provesti”, ističe Jašarspahić za “Nezavisne”.

Kako kaže, industrija 4.0 i digitalizacija u BiH se posmatra ukupno, dok se oni u privrednim komorama bave time da se ova vrsta digitalizacije i industrijalizacije diže na veći stepen i vodi industriji 4.0.

“Za naše pojedinačne kompanije je digitalizacija neophodna, a iznenadilo bi vas da vidite koliko su kompanije otišle u tom pravcu u pojedinim dijelovima, u smislu uključivanja robota, CNC mašina, te automatskog praćenja neke vrste laboratorija i procesa. To je moguće raditi na pojedinačnim pričama, a recimo vrlo često je prema izvještavanjima na međunarodnom nivou teško dobiti izvještaj koliko je neka zemlja odmakla u ovom procesu”, kaže Jašarspahić.

Dodaje da se mnoge stvari koje se tiču digitalizacije u BiH dese a da se ne evidentiraju, i to na nižim nivoima. Kako kaže, oni koji idu ka ovoj industriji dobro se pozicioniraju u metalnoj, auto-industriji, odnosno tamo gdje je potreban veći stepen automatizacije i finalizacije proizvoda.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS, za “Nezavisne” ističe da insistiraju na programu ekonomske reforme te da se povećaju sredstva za digitalizaciju privrede…

“Odnosno uvođenje novih tehnologija, a koje će ići u pravcu primjene industrije 4.0 koja je još uvijek malo prisutna u privredi Republike Srpske. U skladu s tim, prije dvije godine je formirana mreža za digitalnu transformaciju, koju čine Privredna komora RS te Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, pri čemu smo se dogovorili da u Privrednoj komori RS bude formiran Centar za digitalnu transformaciju jer mi najbolje poznajemo privrednu strukturu Srpske”, rekao je Ćorić.

Kako kaže, kroz ovaj centar do sada su sprovedena dva međunarodna projekta, koja su se ogledala u tome da su napravili digitalne strategije u deset preduzeća, po pet iz metalne i drvoprerade industrije, te su obučili deset domaćih konsultanata, koji su ispit polagali u austrijskoj privrednoj komori.

“Kroz implementaciju digitalnih strategija mogli smo da vidimo da su preduzeća iz Srpske iz metalne industrije zainteresovana za ulaganje u nove tehnologije i digitalizaciju sektora proizvodnje u svim sektorima, i to je ono na čemu treba posebno da insistiramo. Naravno da sve to prate nove tehnologije, a ove godine je Vlada RS dodijelila 13,5 miliona KM za uvođenje nove tehnologije, koja bi se mogla dobro uvezati sa digitalnim procesima. Nadamo se da će u novom budžetu biti daleko veća sredstva za uvođenje novih tehnologija i da na taj način privreda Republike Srpske bude konkurentna privreda razvijenijim državama”, kazao je Ćorić.

Dodaje da sam ovaj proces podrazumijeva da preduzeća imaju ljude viših stepena kvalifikacija, jer, kako ističe, ovo je proces koji je započeo i koji se ne može zaustaviti.

“Digitalizaciju mora da prati savremena oprema, dobro obučena radna snaga i sve što ide u tom pravcu. Potrebno je da ohrabrimo naša preduzeća da krenu u tom pravcu, a za to nam je potrebna podrška Vlade RS”, zaključio je Ćorić.

O ovoj temi razgovarano je nedavno i u Sarajevu na naučno-stručnom savjetovanju “Implementacija industrije 4.0: Put u budućnost”, koje je organizovala Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa Društvom za robotiku u BiH.

“Primjenom industrije 4.0 kompanije se lakše usmjeravaju na individualne zahtjeve kupca i prilagode proizvodnju, efikasnije upravljaju resursima i povećavaju svoju konkurentnost”, rekao je Ahmet Egrlić, potpredsjednik STK BiH.

Kako je istakao Isak Karabegović, predsjednik Organizacionog odbora ovog savjetovanja, dosadašnja iskustava iz zemalja koje su primijenile industriju 4.0 u svojim kompanijama pokazala su značajno povećanje kvaliteta proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, povećanje produktivnosti, a ostvarena je i konkurentnost na globalnom tržištu.

Nezavisne novine