Okrugli sto u Banjaluci: Nacionalna infrastruktura prostornih podataka u regionu Balkana

0

 

Okrugli sto je iniciran prvenstveno zbog potrebe realizacije ciljeva u okviru radnog paketa 2 projekta „Impuls“, a održan u periodu od 9 do 17 časova, u hotelu „Jelena“ u Banjaluci, gdje je regionalni koordinator projekta predstavio podršku koju pruža „Impuls“ projekat institucijama nadležnim za nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) u regionu Balkana.

Tokom trajanja okruglog stola predstavljene su teme koje se odnose na razvojni put NIPP zakona i saradnja sa zainteresovanim stranama u Hrvatskoj, prepreke i problemi u procesu usvajanja NIPP zakonodavstva u Makedoniji, razvojni proces NIPP zakonodavnog okvira i strategija u Srbiji, status NIPP zakonodavnog okvira u Crnoj Gori, razvoj NIPP strategije i zakonodavnog okvira u Federaciji BiH, lokalne zainteresovane strane i NIPP u Republici Srpskoj: znanje, planovi i potrebe.

Ciljevi okruglog stola bili su da se prezentuju dosadašnja iskustva u razvoju pravnog i zakonodavnog okvira nacionalne infrastrukture prostornih podataka u regionu Balkana, da se ukaže na moguće poteškoće na putu razvoja zakonodavnog okvira, kao i da se podijele stečena iskustva u ovoj oblasti i ojača komunikacija sa zainteresovanim stranama.

Navedeni ciljevi definisani su u okviru strateških ciljeva za razvoj infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, a to su iniciranje izrade strategije infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (IGPRS), a nakon toga i Zakona o IGPRS, kao i upoznavanje institucija članica Savjeta za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske.

Nakon održanog okruglog stola, zaključeno je da je održavanje ovog okruglog stola u potpunosti ispunilo očekivanja i da su nadležne institucija dale maksimalan doprinos kada je u pitanju prezentovanje vlastitih iskustava u kreiranju zakonodavnog okvira za NIPP; da se nastavi sa definisanjem pravnog okvira iz oblasti nacionalne infrastrukture prostornih podataka, kao i da se nastavi saradnja sa zemljama u regionu Balkana, koje su učesnice u projketu „Impuls“, s ciljem pružanja podrške u izradi neophodnog zakonodavnog okvira.

Pored domaćina, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici institucija korisnika „Impuls“ projekta (institucije nadležne za infrastrukturu prostornih podataka), Državna geodetske uprava Hrvatske, Republički geodetski zavod Srbije, Agencija za katastar nepokretnosti Makedonije, Uprava za nekretnine Crne Gore, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH. Osim njih, učestvovali se predstavnici institucija članica Savjeta infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske koji čine Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava civilne zaštite i Republički zavod za statistiku.

Izvor: PRESS RS