Poziv za učešće na seminaru „Pravila javnih nabavki Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj“

0

Seminar će se održati 18. 4. 2016. godine u prostorijama Komore (Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) sa početkom u 09:00 sati.

Cilj seminara je informiranje i priprema kompanija iz Bosne i Hercegovine za učešće u projektima koje finansira Svjetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj.

Na seminaru će se prezentirati pravila javnih nabavki i mogućnosti učešća na tenderima Svjetske banke te pravila i politika javnih nabavki Evropske banke za obnovu i razvoj. Pored toga, prezentirati će se proces pripreme ponuda, najčešći razlozi za odbijanje ponuda, proces žalbi te dati savjeti i preporuke potencijalnim ponuđačima.

Za učesnike, koji budu zainteresirani za individualne sastanke sa ekspertima WB i EBRD, moguće je organizirati iste 19.04.2016. godine.

Učešće na događaju je besplatno.

Prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 13. 4. 2015. godine do 12:00 na email adresu: [email protected] ili poslati na broj faxa: 033 566-205.

Dodatne informacije na telefon 033 566-201.

Izvor: banke&Biznis