Sedmični promet Banjalučke berze 4,1 milion KM

0

Akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment fondova ostvareno je 148.651,49 KM što predstavlja 3,62 posto od ukupnog ovosedmičnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 151.314,23 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,49 KM, čime je ostvaren pad od -0,67 posto u odnosu na kraj prošle sedmice.

Kod akcija na službenom berzanskom tržištu – segment fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 66.831,18 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,86 KM, čime je ostvaren rast od 1,68 posto u odnosu na kraj prošle sedmice.

Obveznicama je ostvaren promet od 3.712.530,19 KM, što predstavlja 90,29 posto ukupnog ovosedmičnog prometa. Najveći promet je ostvaren obveznicama Republika Srpska kojima se trgovalo u vrijednosti od 3.000.000 KM.

Kod akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije emitenta Poslovna zona a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 13.303 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,44 KM, čime je ostvaren rast od 10 posto u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su dva REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 10.334,96 KM.

Izvor: Biznis.ba / FENA