Transferne cijene po novim propisima o porezu na dobit

0

 

12. 4. 2016. MOSTAR MEPAS (sala Princess)

13. 4. 2016. SARAJEVO Hotel Sarajevo

14. 4. 2016. TUZLA Hotel Tuzla

15. 4. 2016. BANJA LUKA Hotel Bosna

Cijene u transakcijama između povezanih lica nerijetko su drugačije od tržišnih. To se neizbježno odražava i na porezni bilans učesnika u takvim transakcijama, pošto propisi o porezu na dobit zahtijevaju da se oporeziva dobit uveća za sve efekte transfernih cijena za koje su iskazani rashodi veći, odnosno iskazani prihodi manji od onih koji bi bili ostvareni da su te transakcije izvršene pod tržišnim uslovima.

Prema novom Zakonu o porezu na dobit, obveznici će prije podnošenja prijave poreza na dobit i poreznog bilansa morati pripremiti adekvatnu dokumentaciju o transfernim cijenama, uključujući i analizu (elaborat, studiju) o transfernim razlikama koje se moraju utvrditi primjenom najprikladnije od nekoliko propisanih metoda.

Situacije i način na koji će se primjenjivati pojedine metode i druga važna pitanja u vezi sa transfernim cijenama biće propisana posebnim Pravilnikom.

Pošto se radi o izuzetno važnoj i složenoj tematici, koja će već od ove godine biti i u fokusu poreznih organa, ova radionica je prava prilika da se već sada upoznate sa načinom primjene ovog segmenta novih propisa o porezu na dobit, praktičnim primjerima primjene pojedinih metoda i očekivanim zahtjevima poreznih organa.

Radionica je namijenjena svima onima koji se u svom radu na bilo koji način susreću ili će se tek susretati sa problematikom transfernih cijena.

Cilj radionice je da se kroz praktične primjere i uz neophodna teorijska pojašnjenja prikaže kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u poslovnoj i poreznoj praksi.

Učesnici će imati priliku da kroz diskusiju i interaktivnu komunikaciju sa voditeljima radionice razriješe brojne nedoumice oko izbora i načina primjene najprikladnije metode transfernih cijena u konkretnim djelatnostima, situacijama i okolnostima, ali i da se upoznaju sa očekivanjima i zahtjevima poreznih organa kako bi što spremnije dočekali buduće kontrole transfernih cijena u transakcijama sa povezanim

PROGRAM

OPŠTI OKVIR TRANSFERNIH CIJENA

 • pojmovno određenje transfernih cijena
 • poslovni i porezni efekti transfernih cijena
 • OECD Smjernice o transfernim cijenama
 • novi Zakon o porezu na dobit
 • novi Pravilnik o transfernim cijenama

ODREĐIVANJE POVEZANIH LICA

 • pravna i fizička povezana lica
 • domaća i strana povezana lica
 • direktna i indirektna povezanost

PRIMJERI TRANSAKCIJA IZMEĐU POVEZANIH LICA

 • robne i nerobne transakcije
 • primjeri prekomjernih rashoda
 • primjeri preniskih prihoda
 • nova pravila za “korporativne troškove”
 • drugi troškovi fakturisani od matice
 • kamate po zajmovima i kreditima
 • ostale transakcije između povezanih lica

METODE I POSTUPAK UTVRĐIVANJA TRANSFERNIH CIJENA

 • propisane/moguće metode utvrđivanja transfernih cijena
 • izbor najprikladnije metode u pojedinim situacijama
 • najprikladnije metode za trgovce, proizvođače, posrednike…
 • korekcija kamate od i prema povezanim licima
 • utvrđivanje prihvatljive relevantne kamatne stope

PRAKTIČNI PRIMJERI

 • primjer primjene metode uporedivih tržišnih cijena
 • primjer primjene metode “trošak plus”
 • primjer primjene metode trgovačkih cijena
 • primjer primjene metode podjele dobiti
 • primjer primjene metode transakcijske neto marže
 • druge moguće prikladne metode

ANALIZA (ELABORAT, STUDIJA) O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • analiza funkcija i rizika – osnov kvalitetne elaboracije
 • posebne obaveze koje imaju rezidentni obveznici
 • priprema dokumentacije o transfernim cijenama
 • način i rokovi za pripremu dokumentacije
 • sadržaj analize (elaborata, studije) o transfernim cijenama

ZAHTJEVI I PRAKSA POREZNIH ORGANA

 • izbor obveznika kod kojih će se vršiti kontrola transfernih cijena
 • postupak kontrole transfernih cijena
 • na kome je teret dokazivanja
 • što se smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom
 • ostali podaci i informacije koje se zahtijevaju u kontroli
 • može li kontrola osporiti primijenjenu metodu i postupak
 • saznanja, zaključci i posljedice kontrole

PRIMJERI IZ POSLOVNE I POREZNE PRAKSE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA DISKUSIJA I KOMENTARI

Izvor: Akta