Zakon o uvezivanju radnog staža uposlenim u državnim i privatnim kompanijama

0

BiH u periodu 1. april 1992. – 31.decembar 2014. godine i zaključilo da će ovo zakonsko rješenje ponovno biti na dnevnom redu sjednice ESV-a koja je zakazana za 10 maj.  

 

Na toj sjednici trebali bi biti predočeni dodatni podaci koji se odnose na obuhvat ovog zakona, prvenstveno ljudi koji će njime biti obuhvaćeni i članovi ESV bi tada trebali dati preporuku prema Vladi Federacije BiH da ovaj zakon utvrdi i uputi u parlamentarnu proceduru.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je u obrazloženju istakao da se radi o vrlo značajnom zakonu koji se odnosi na uvezivanje radnog staža za zaposlene osobe.

„Prvobitna varijanta je bila da to budu zaposlene osobe u institucijama, javnim organima uprave, a na sugestiju socijalnih partnera odlučili smo da krug kategorija osoba koje će biti obuhvaćene zakonom proširimo“, izjavio je ministar Drljača.

Delegacije poslodavaca i sindikata u ESV su ranije dostavile svoje prijedloge za poboljšanje teksta zakona i većina ih je, kako je kazao resorni ministar, prihvaćena. Naveo je da se radi na tome da se proširi kategorija osoba koje rade u preduzećima s tim što će postojati određena ograničenja.

„Takođe, tražili smo da se napravi finansijska konstrukcija koliko bi to bilo sredstva i zavisno od tog izračuna, napravićemo optimalnu varijantu s tim što postoji mogućnost, s ciljem obuhvaćanja veće kategorije osoba, da umanjimo taj novčani iznos koji bi mogao biti na ime uplate tih doprinosa“, kazao je ministra Drljača dodajući da je prvobitna varijanta da u prvom krugu budu obuhvaćene osobe koje su ranije stekle uslove i koje su stekle uslove u ovoj godini.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da je ključno odlučiti šta je sve društveno opravdano obuvatiti navedenim zakonom. Podcrtao je značaj sistematičnog pristupa rješavanju ovog problema koji podrazumjeva izmjenu ili donošenje niza zakona ili propisa da bi predloženi zakon bio provodiv u praksi.

Član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić ponovio je stav da bi zakon o uvezivanju radnog staža morao staviti u ravnopravan položaj sve radnike bez obzira da li su zaposleni u državnim institucijama i kompanijama ili u privatnim i većinski privatnim kompanijama.

„Jedan broj državnih kompanija isplaćuje visoke plate za naše uslove, a ne uplaćuje doprinose što govori o tome da neko svjesno krši zakon znajući da će to neko kasnije pokriti, a mi smatramo da je nekorektno prema onima koji su isplaćivali manje plate i uplaćivali doprinose da sada trebaju podnijeti teret i njihovog nezakonitog rada“, kazao je Čengić dodajući da je takođe potrebno napraviti gradaciju uvezivanja radnog staža.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović je kazao da je ovaj zakon veoma važan za radnike, te da je većina primjedbi koje je dostavila delegacija sindikata uvažena i da podržavaju da ovaj zakon ide prema Vladi i u parlamentarnu proceduru, da bi se kroz javnu raspravu i u formi nacrta iznašla optimalna rješenja za njegovu provedbu.

 

Izvor: Fena

 

 

 

Izvor: TV1.ba