Kreće se u izradu prednacrta zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

0

S tim u vezi, zadužila je federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, da imenuje komisiju sa zadatkom da, uz podršku Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije provede kvalitativnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi Prednacrt zakona.

Komisiju će činiti tri člana Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te po jedan iz federalnih ministarstava okoliša i turizma, trgovine, finansija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pravde, te prometa i komunikacija.

Odluku o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Bosni i HercegovinVlada FBiH je na 49. sjednici 10.4.2016. godine.

Prema odredbama Ugovora o savjetovanju, potpisanim s Grupacijom Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije, aktivnosti na nivou Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta obuhvatale bi i provođenje aktivnosti za unaprjeđenje poduzetničke legislative i pojednostavljenje registracije. Cilj je rješavanje operativnih zahtjeva koji utiču na aktivnosti poduzetnika i obrtnika u FBiH. Analiza postojećeg okvira u oblasti poduzetničke djelatnosti predviđena je i Akcionim planom za provođenje Reformske agende.

 

Izvor: Akta.ba