Narodna banka Makedonije pooštrila monetarnu politiku

0

 

„Odluka o pooštravanju monetarne politike reakcija je na uvećanu potražnju za devizama i pritiske na depozitsku bazu banke, koji su u cjelini posljedica loših očekivanja ekonomskih subjekata, izazvanih nestabilnom političkom situacijom u zemlji. Time je promjena kamatne stope odgovor na djelovanje faktora neekonomske prirode“, saopštila je Narodna banka Makedonije.

Narodna banka je osnovnu kamatnu stopu blagajničkih zapisa sa 3,25 uvećala na četiri procenta.

Prema najavama bankara, narednih dana očekuje se i povećanje kamata na državne obveznice.

 

Izvor: Srna