Osma Međunarodna Konferencija o bezbjednosti informacija

0

 

Konferencija je prvi put organizovana 2009. godine, kao nacionalna konferencija. Ove akademske godine, podignuta je na viši nivo, jer je organizuju Metropolitan univerzitet i Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti.

Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbjednosti informacionih i komunikacionih sistema uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Zainteresovani mogu da svoje prisustvo potvrde putem mejla na adresu :OVDJE

Učesnici koji žele da aktivno učestvuju i prijavite rad za Konferenciju, mogu to najaviti na [email protected].