Pokretanje sopstvenog biznisa u 5 koraka

0

Posljednja decenija pokazala je da nijedno zaposlenje nije sigurno i stalno. Stopa nezaposlenosti i dalje je visoka u cijelom svijetu. Zbog toga i ne iznenađuje činjenica da ljudi svih godina žele da postanu preduzetnici. U nekim slučajevima, to je jedina opcija koju imaju na raspolaganju.

Vlasnici malih kompanija mogu da uživaju u pravom osjećaju dostignuća i zadovoljstva. Vođenje sopstvenog posla iziskuje preduzetnički duh, inicijativu, upornost, istrajnost, ali i određene vještine i znanja. Pred vama je nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da uspješno pokrenete i vodite sopstvenu malu kompaniju.

1. Odredite šta su vaši proizvodi ili usluge
Odaberite tržišnu nišu u nastajanju – onu koja obećava dugoročni rast i dobru zaradu. Potom utvrdite gde je tražnja veća od ponude. Ponudite novo rješenje problema, nešto inovativno. Sprovedite istraživanje i proverite da li su proizvodi i usluge koje ste izabrali ono što ljudima treba, što žele i da su spremni da za njih plate.

Odredite koliko će vas koštati da napravite svoj proizvod ili obezbjedite sve za pružanje usluga, a zatim odredite cijenu vašeg proizvoda ili usluge. Potrudite se da vaši proizvodi i usluge zaista budu snažna konkurencija. Održavajte tu konkurentnu prednost. Odaberite relevantan, konačan naziv kompanije, a zatim proverite da li je ime dostupno i da nije već popularno u nekom sličnom obliku, kako se naziv vaše kompanije ne bi miješao s drugima i kako bi se odmah izdvojio.

2. Pristupite vašim klijentima ili kupcima
Odredite ko su vaši kupci, kako ćete ih pronaći i šta bi bili njihovi motivi za kupovinu vašeg proizvoda ili usluge. Utvrdite najbolji način na koji ćete doprijeti do njih i proučite njihove poslovne potrebe. Temeljno ispitajte njihove probleme i uočena rešenja. Pokažite istinsko interesovanje za njih i njihov uspjeh. Dobro osmislite ponude koje će odgovarati njihovim potrebama i ponudite ih po povoljnim cijenama. Trudite se da učinite više od očekivanja klijenata. Važno je da budete u korak s novim tehnologijama, tehnikama i standardima. Podijelite ih sa svojim zaposlenima, svojim partnerima i klijentima. Ako ispunite obećanja i pružite kvalitet, sigurno ćete ih zadržati na duže vrijeme.

3. Odredite resurse za pokretanje posla
Ako nemate iskustva u vođenju posla, pre svega je važno da pronađete mentora ili da krenete na neki od edukativnih programa ili treninga. Zatim se raspitajte o postojećim fondovima za pokretanje posla. Danas postoje i fondovi i organizacije koji posebno brinu o pomoći za žene preduzetnice, mlade preduzetnike i slično.

Takođe postoji i bespovratna državna pomoć (subvencija) kojom se potpomažu novi poslovni poduhvati. Pažljivo postupajte kada uzimate kredite i pozajmice. Obezbedite na vrijeme sve poslovne dozvole i sertifikate koji su potrebni za vašu odabranu poslovnu industriju.

4. Odredite pravnu strukturu vaše firme
Poslovna struktura koju odaberete utiče na poslovni identitet, porez na dobit, poreske obaveze, status finansiranja, pa čak i na to koliko ćete biti primamljivi klijentima. Metodološki pristupite odluci i odaberite pravni oblik koji najbolje odgovara vašoj maloj kompaniji: da li je u pitanju jedan vlasnik, partnerstvo, društvo s ograničenom odgovornošću, korporacija, neprofitna organizacija itd. Međutim, nemojte da pretvorite proces donošenja ove odluke u veliki projekat. Kako vaše poslovanje bude raslo, tako će se događati razne promjene, a s njima će se mijenjati i pravna struktura.

5. Pripremite poslovni plan
Poslovni plan bi trebalo da bude jednostavan, realan, prilagodljiv i izvodljiv. Plan vam omogućuje da odredite fokus, smjer, jasne finansijske ciljeve, podatke o novčanim potrebama (kreditima i slično) i pomaže vam da odredite jasan put do vašeg poslovnog uspjeha. On vam takođe pomaže da se dobro upoznate s brojevima koji se tiču profita, procene troškova i s marketinškim strategijama.

Formalni poslovni plan vam je potreban ukoliko želite da dobijete subvencije ili da ostvarite partnerstvo. Dijelovi svakog dobrog poslovnog plana su: predviđeni protok novca, budžet, predviđanja dobiti i gubitka, BEP analiza (tačka u kojoj se ukupni troškovi i ukupni prihodi izjednačavanju), poslovni ciljevi, marketinški plan, opis vaše ciljane publike (kupca-klijenta).

 

Izvor: GdeInvestirati/Telegraf